Kornvalmue - frø

Kornvalmue

Videnskabeligt navn: Papaver rhoeas L.

Kornvalmue tilhører valmuefamilien og er en vildtvoksende valmueart med smukke, røde blomster. Frugten er en kapsel fyldt med små, sorte frø. Findes ofte langs veje og i brakmarker.

Der foreligger ikke kemiske analyser af indholdsstoffer i frøet eller toksikologiske studier af frøet efter indtag.  

Et indtag af kornvalmue på 250-500 g (plantedel ikke kendt, men nok mest sandsynligt de overjordiske dele) har i Tyrkiet medført en række forgiftningstilfælde, som har krævet hospitalsbehandling. Indtag af frø eller andre plantedele frarådes derfor.

Der er ikke kendskab til forvekslingsmuligheder.