Skovsyre - Blade

Skovsyre

Videnskabeligt navn: Oxalis acetosella L.

Skovsyre tilhører surkløverfamilien og er en lav urt, som bl.a. vokser i skovbunde i Danmark. Skovsyre blomstrer i april-maj.

Indtag af skovsyre i for store mængder kan være sundhedsskadeligt pga. et højt indhold af oxalsyre. Et enkelt større indtag på én gang kan føre til opkastninger. Derfor bør skovsyre kun konsumeres i begrænsede mængde som krydderurt eller pynt på maden. Særligt børn bør kun indtage en begrænset mængde af skovsyre. Hvis man koger fødevarer, der indeholder oxalsyre, som fx spinat, vil en del af oxalsyren forsvinde ud i kogevandet. 

Generelt bør man ikke på daglig basis indtage for store mængder oxalatholdige fødevarer. Det anbefales, at voksne ikke spiser mere end 14 g friske skovsyre-blade på én dag. Det vil hos et barn på 10 kg svare til 2 g friske blade.

Når planten ikke blomstrer, kan bladene forveksles med kløver fx hvidkløver (Trifolium repens L.) eller andre arter f.eks. surkløver bl.a. rank surkløver (Oxalis stricta L.). Disse arter er ikke risikovurderede i forbindelse med denne planteliste.