Argentina

Læs om hvordan du skal forholde dig, som eksportør af dyr eller avlsmateriale, ved eksport til Argentina.
På denne side kan du finde information om lister over godkendte besætninger.

Landespecifik information 

Argentina kræver listning for følgende dyregrupper:

  • Grise 
  • Tyrestationer

Liste over godkendte besætninger og stationer

Listen over godkendte besætninger og avlsstationer kan findes på myndighederne i Argentinas hjemmeside.

Gå til de argentinske myndigheders hjemmeside

Vælg excel-dokumentet "Dinamarca - LISTADO COMPLETO ACTUALIZADA"

Her kan du finde de forskellige produktkategorier under fanebladene:

  • Faneblad CERDOS VIVOS REPROD: Grise til reproduktion
  • Faneblad SEMEN BOVINO : Tyresæd