Flytning af hunde, katte og fritter

Har du til hensigt at flytte hunde, katte og fritter til eller fra andre EU medlemsstater, f.eks. fordi de skal sælges eller overdrages?
Her kan du læse mere om kravene til sådanne flytninger.

Hunde, katte og fritter må kun flyttes til en anden EU medlemsstat, hvis de afsendes fra en virksomhed.

Derudover er der en række dyresundhedsmæssige krav, som skal være opfyldt.

Beskrivelse af reglerne

Holder du hunde, katte eller fritter, som du avler på, sælger eller overdrager, eller sender du dem til et andet EU-land, herunder til udstillinger og lign., skal det sted, hvor dyrene holdes, registreres som en virksomhed.

Læs mere om registrering af virksomheder med hunde og katte

Virksomheder med fritter skal registeres i CHR.

Læs mere om registrering af dyrehold i CHR

Kravet til registrering fremgår af artikel 84 i forordning 2016/429.

Nogle virksomheder skal godkendes

Samlesteder for hunde, katte og fritter

Virksomheder, der modtager hunde, katte eller fritter fra flere oprindelsesvirksomheder, med henblik på at flytte dem til et andet EU-land, skal godkendes som et samlested for hunde, katte eller fritter.

Kravet om at samlested for hunde, katte og fritter, hvorfor dyrene flyttes til et andet EU-land, skal godkendes, fremgår af artikel 10 i forordning 2019/2035.

Dyreinternater for hunde, katte og fritter

Virksomheder, der modtager herreløse hunde, katte eller fritter med henblik på at flytte dem til et andet EU-land, skal godkendes som et dyreinternat for hunde, katte og fritter

Kravet om at samlested for hunde, katte og fritter, hvorfor dyrene flyttes til et andet EU-land, skal godkendes, fremgår af artikel 11 i forordning 2019/2035.

Læs mere om godkendelse af virksomheder

Hunde, katte og fritter skal være individuelt identificeret, enten med en:

  • injicerbar transponder (mikrochip)

    eller

  • letlæselig tatovering, som så skal være påført inden den 3. juli 2011.

Kravet om identifikation fremgår af artikel 35 i forordning 2020/688.

Operatører må kun flytte hunde, katte eller fritter til et andet EU-land, hvis de dyresundhedsmæssige krav er opfyldt.

Foruden individuel identifikation, skal dyrene ledsages af et individuelt identifikationsdokument (EU selskabsdyrpas), hvori det fremgår, at de:

  • kommer fra virksomheder, hvor der ikke er rapporteret om infektion med rabiesvirus hos opdrættede landdyr i de seneste 30 dage før afsendelsen.
  • har gennemgået et fuldt indledende rabiesvaccinationsforløb mindst 21 dage før flytningen eller er blevet revaccineret mod rabies.

Supplerende krav til hunde

Hunde, som flyttes til Finland, Irland, Nordirland, Malta eller Norge, skal højst 48 timer før indførsel til et af de førnævnte lande være behandlet mod Rævens Dværgbændelorm (Echinococcus multilocularis).

Kravene her fremgår af forordning 2020/688.

Sendinger af hunde, katte og fritter skal foruden deres identifikationsdokument (pas), være ledsaget af et dyresundhedscertifikat til deres bestemmelsessted.

Modellen skal skal anvendes hedder CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA.

En embedsdyrlæge i afsendelseslandet skal foretage dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol af sendingen, før certifikatet udfyldes i TRACES og udstedes af en embedsdyrlægen.

Til brug for kontrollen har embedsdyrlægen brug for at se dyrene, samt dyrenes pas og chipmærknings- og vaccinationsattester.

Kontrollen må finde sted inden for de sidste 48 timer før afsendelsen fra virksomheden. 

Kravet om dyresundhedscertifikat fremgår af artikel 143, stk. 1, i forordning 2016/429 og af artikel 71, artikel 86 og artikel 91 i forordning 2020/688.

 

 

 

Flytning af hunde, katte og fritter til andre EU-lande må kun foretages af transportører, der er registrerede hos Fødevarestyrelsen.

Kravet om registering som transportør af hunde, katte eller fritter til andre EU-lande fremgår af artikel 3 i forordning 2019/2035.

Eventuelt - afhængigt af om de aktiviteter transportøren har falder under begrebet 'økonomisk aktivitet' - er der også krav om en autorisation efter transportforordningen.

Læs mere om autorisation som transportvirksomhed

Når du modtager dyr fra andre EU-lande, skal du sikre dig, at de lever op til kravene for flytningen.

Det vil sige, at de:

  • er identificerede og ledsaget af deres identifikationsdokument.
  • ler edsaget af dyresundhedscertifikatet, og at dette er udstedt af en embedsdyrlæge.
  • er sunde og raske.

Hvis der er uregelmæssigheder i forhold til ovennævnte, skal du kontakte Fødevarestyrelsen (den lokale veterinærenhed).

Kravet fremgår af artikel 127 i forordning 2016/429.

Du skal flytte dyr fra Danmark

Når du skal flytte dyr fra Danmark, skal du forhåndsanmelde flytningen til Fødevarestyrelsen via Eksportportalen.

I TRACES kan du udfylde del 1 af dyresundhedscertifikatet.

EksportKontrolCenteret (EKC) kan hjælpe dig

Har du problemer med at oprette en brugerprofil i TRACES eller et udfylde et certifikat i TRACES, kan kontakte kontakte EKC.

Kontakt EKC på: ekc@fvst.dk

Telefon: 7266 1801

Du skal modtage dyr fra et andet samhandelsland

For at kunne vejlede om muligheden for at få flyttet dyr til Danmark fra et andet samhandelsland kræver det blandt andet et kendskab til den lokale sundhedsstatus på afsendelsesstedet og i afsendelseslandet.

Fødevarestyrelsen har som udgangspunkt ikke kendskab til de aktuelle sundhedsstatusser i andre lande.

Derfor anbefaler Fødevarestyrelsen, at du eller den operatør, som du handler med, søger vejledning hos den lokale veterinærmyndighed for afsendelsesstedet. De vil kunne oplyse om muligheden for at få udstedt certifikater mv. for dyrene og andre praktiske oplysninger.

Link til Lovstof

Den relevante lovgivning om flytning og indførsel af levende dyr finder du her:

Gå til Dyresundhedsloven - lovstof

Gå til Flytning og indførsel af levende dyr - lovstof

Rejser du med dit eget kæledyr?

Ejere, der rejser med deres kæledyr, og hvor flytningen lever op til kravene for ikke-kommerciel flytning af kæledyr, er undtaget for de almindelige indførselskrav.

Se i vores guide, om din flytning af dit kæledyr betragtes som en ikke-kommerciel flytning,

Gå til Rejse med kæledyr

Registrer din virksomhed

Ved flytninger af landdyr til en anden EU medlemsstat, skal dyrene komme fra en registreret virksomhed.

Læs mere om registrering af virksomheder

Eksportportalen

Forhåndsanmeldelse af sendinger af dyr i Danmark, som skal flyttes til andre medlemsstater, skal ske via Eksportportalen. 

Gå til siden om Eksportportalen

TRACES

Det er obligatorisk at bruge TRACES til at udarbejde dyresundhedscertifikater, der skal ledsage sendinger af landdyr og rugeæg inden for EU.

Find information om TRACES