Mærkning og registrering af pelsdyr og humlebier

Her på siden finder du et overblik over reglerne for registrering af dyrearterne ræve, mink, ildere, fritter, chinchillaer, kaniner og humlebier i Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Her på siden er dele af reglerne i diverse forordninger og bekendtgørelse beskrevet.

Formålet med registrering af dyrene er sporbarhed. Det kan give Fødevarestyrelsen et hurtigt overblik over, hvor der holdes dyr. Dette kan anvendes i beredskabssituationer og ved sygdomsbekæmpelse.

Siden her henvender sig til alle, der holder dyrearterne ræve, mink, ildere, fritter, chinchillaer, kaniner og humlebier (arter af slægten Bombus).

Visse grupper af kaniner, fritter og bier er undtaget fra registrering i CHR

Dog er reglerne kun gældende for kaniner, der holdes med henblik på konsum, for humlebier der holdes med henblik på flytning til andre EU-lande, og for fritter der ikke holdes som selskabsdyr. Selskabsdyr er dyr, der holdes i privat, ikke-kommercielt øjemed.

Hvis du har honningbier, skal du være registreret hos Landbrugsstyrelsen i det Centrale Bigårdsregister, men ikke i CHR.

Du skal registrere dit dyrehold i CHR

Du finder oplysninger om registrering af dit dyrehold her

Du skal føre fortegnelser over flytninger

Du skal, som ejer af en besætning, huske at skrive ned hver gang du modtager dyr eller flytter dyr væk fra din besætning. Du skal desuden opbevare fortegnelserne i tre år efter den seneste hændelse for det dyr, som hændelsen vedrører.

Du skal opdatere fortegnelserne senest syv dage efter flytning

Du skal ajourføre optegnelserne senest syv dage efter flytning af dyr.

Der er ikke noget krav til præcis, hvordan du skal skrive det ned, men oplysningerne skal stå samlet og være let tilgængelige, hvis Fødevarestyrelsen eller Landbrugsstyrelsen kommer på kontrol i din besætning.

Du skal notere visse ting i fortegnelserne

Du skal notere følgende i dine fortegnelser:

  • For dyr, der flyttes ind i din besætning: besætningsnummer for den besætning, som dyrene kom fra samt datoen for dyrenes ankomst.
  • For dyr, der flyttes ud af din besætning: besætningsnummer for den besætning, som dyrene er blevet flyttet til samt datoen for dyrenes afgang. For slagtekaniner, der flyttes til et slagteri, angives slagteriets besætningsnummer som modtager.

Har du fritter (ikke som selskabsdyr), skal du også notere følgende for hvert enkelt dyr:

  • Fødselsdato.
  • Dato for død eller bortkomst.
  • Chipnummer, hvis dyret er chipmærket.

Find relevant vejledning om CHR til pelsdyr og humlebier herunder