EU-selskabsdyrspas

EU-selskabsdyrspasset bruges kun til hunde, katte og fritter, som ledsager deres ejer under en ikke-kommerciel flytning, samt ved almindelig ind- og udførsel inden for EU.

Hunde, katte og fritter, som befinder sig i Danmark, og som skal ud at rejse med deres ejer eller ind- eller udføres kommercielt fra/til andre EU-lande, skal, før de forlader Danmark, have udstedt det blå EU-selskabsdyrspas.

Det er kun bemyndigede dyrlæger, som må udstede et EU-selskabsdyrspas. I Danmark er dyrlæger med dansk autorisation bemyndiget til at måtte udstedet den danske version af EU-selskabsdyrspasset.

Hvert EU-land har deres egen version af EU-passet, som udstedes til hunde, katte og fritter i det respektive land.

Når passet først er blevet udstedt, og der er angivet de vaccinationer, behandlinger og test, som er nødvendige for, at dyret kan flyttes lovligt rundt i EU, så er passet gyldigt i hele EU.

Alle bemyndigede dyrlæger må således attestere i gyldige pas fra hele EU.

Dyr i Danmark, som endnu ikke har pas, skal således have udstedt den danske version af EU-selskabsdyrspasset, før de forlader Danmark.

Har dit dyr allerede en anden EU-version af passet, fordi det er indført til Danmark fra et andet EU-land, skal det ikke have et nyt dansk EU-selskabsdyrspas, men skal beholde det pas, det allerede har.

Fra den 1. januar 2021 kan EU selskabsdyrspas udstedt til hunde, katte og fritter med en ejer bosiddende i Storbritannien (England, Skotland og Wales) ikke længere anvendes til rejser til EU eller Nordirland. De britiske praktiserende dyrlæger må fra denne dato heller ikke længere udstede pas til hunde, katte og fritter i Storbritannien (England, Skotland og Wales).

Kun ​hunde, katte og fritter i No​rdirland kan der udstedes britiske EU selskabsdyrspas til.​

Til gengæld er britiske EU selskabsdyrpas, der er udstedt før den 1. januar 2021 til dyr, som nu befinder sig med deres ejer i EU eller Nordirland, f.eks. fordi dyret er blevet solgt til en EU borger, stadigt gyldige til brug for rejser i EU og til Nordirland. 

Det kræver naturligvis, at rabiesvaccinationen vedligeholdes af en praktiserende dyrlæge i EU eller Nordirland, da de betragtes som bemyndigede dyrlæger. Dyrlæger i tredjelande er ikke bemyndiget til at udfylde attestationer om rabies i EU selskabsdyrspasset.

Dyr i EU med britiske pas, der er udstedt før 1. januar 2021, skal således ikke have skiftet det ud med et nyt pas. 

For at dit dyr kan få et EU selskabsdyrspas, skal du tage din hund, kat eller fritte med til en praktiserende dyrlæge i Danmark.

Foruden oplysninger om ejeren og dyret, skal dyrets ID-mærkning stå i passet, ligesom der som minimum skal oplyses om rabiesvaccination og eventuelle revaccinationer.

Foto er ikke obligatorisk, så du bestemmer selv, om der skal være foto af dyret i passet. Passet gælder for ét enkelt dyr. Hvalpe kan fx ikke stå i tævens pas. De skal have deres egne individuelle pas.

Der er plads til at skrive andre oplysninger ind i passet, fx andre vaccinationer end rabies, ormebehandling og rabiesantistoftest.

Det er forbudt at tage hunde, katte og fritter, som endnu ikke har pas, med til fx Tyskland eller Sverige for her at få udstedt et tysk eller svensk pas. Hvis dyret flyttes til et andet land, uden at det har et pas, vil der være tale om en ulovlig flytning.

Flere kæledyr har EU-selskabsdyrspas, som er udstedt før den 29. december 2014, og som derfor er udformet efter det gamle pasformat.

Dit dyrs gamle pas er stadig gyldigt, og du behøver ikke få nyt pas til dit dyr, så længe du sørger for, at dit dyr bliver rettidigt revaccineret mod rabies. Passet kan således anvendes, så længe der er plads til at skrive information om rabiesvaccinationer ind i det.

Men hvis du glemmer at få revaccineret dit dyr rettidigt, vil et pas efter det gamle format blive ugyldigt, og det vil ikke længere kunne anvendes til flytninger af dyret. Hvis det sker, må der udstedes et nyt pas.

Hvis der sker ændringer i forhold til de oplysninger, som fremgår om ejeren i passet, så skal de selvfølgelig ændres.

Det kan f.eks. være hvis ejeren får ny adresse, eller dyret får helt ny ejer.

Dette gøres bedst ved at udfylde ejeroplysningerne på ny.

Overstreges de gamle oplysninger og udfylde de nye eller ændrede oplysninger i et nyt afsnit om ejeren.

Der er plads til at foretage rettelser tre gange.

Ejeren (den oprindelige eller den nye) må gerne selv foretage rettelserne i et allerede udstedt pas. Det behøver ikke være en dyrlæge, der gør det.

Husk også underskrift.

Passet skal anvendes ved alle ikke-kommercielle flytninger inden for EU og til/fra lande med EU-vilkår, samt ved ikke-kommerciel genindførsel af EU-dyr, der har opholdt sig i tredjelande i en kortere eller længere periode. For sidstnævnte skal dyret dog have fået udstedt pas, og alle krav for indførslen skal fremgå af passet, inden det forlod EU's område.

Visse tredjelande accepterer EU-passet som tilstrækkelig dokumentation for indførsel til deres område. Det skal du undersøge i god tid, før du rejser til udlandet.

Se, hvilke krav der stilles til rejser med henholdsvis hund, kat og fritte i Fødevarestyrelsens guides om rejse med kæledyr. Det er fx rigtig smart at have alt på plads, også til hjemrejsen, før dyret forlader Danmark.

Passet skal desuden ledsage hunde, katte og fritter, der samhandles efter de kommercielle krav indenfor EU og til samhandelslande.

Det er k​un dyrlæger med dansk autorisation, som må bestille, udstede og udfylde EU-selskabsdyrspas.

Læs mere på siden Udstedelse af EU-selskabsdyrspas