ID mærkning af hund, kat og fritte

Hunde, katte og fritter, der rejser mellem EU-lande, visse lande med EU-vilkår eller ind i EU fra tredjelande, skal være ID-mærket.

Efter reglerne i Kæledyrsforordningen, skal mikrochippen være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne læses af en læseenhed (scanner), der er kompatibel med ISO-standard 11785.

Hvis dyret ikke er chippet med en chip af ISO-standard 11784, skal ejeren eller den person, der har ansvaret for dyret under rejsen, selv medbringe en scanner, der kan aflæse chippen.

Hunde, katte og fritter, der har en letlæselig tatovering, som er foretaget før den 3. juli 2011, vil efter EU-reglerne betragtes som lovligt ID-mærket. 

ID-mærkningen af dyret skal ske inden eller samtidig med vaccinationen mod rabies. Hvis vaccinationsdatoen er tidli​gere end ID-mærkningsdatoen, vil dyret ikke betragtes som gyldigt vaccineret imod rabies.