Registrering af hestehold i CHR

Alle steder, der holder heste, skal registrere sig digitalt i CHR (Det Centrale Husdyrbrugsregister). Heste er alle dyr af hestefamilien (heste, æsler, zebraer eller krydsninger deraf), som er identificeret med et hestepas.

Når du opretter et hestehold, skal du forholde dig til to numre:

 1. Stedet får tildelt et CHR-nummer. Nummeret er tilknyttet stedet og ikke ejeren af stedet.
 2. Dit hestehold bliver tildelt et besætningsnummer, som du skal bruge, når du indberetter til CHR. 

Det er den ansvarlige for hesteholdet, der skal lade sig registrere, og derfor afhænger registreringen ikke af, hvem der ejer den jord eller de bygninger, hvor hestene opholder sig. Hvis man som hesteejer eksempelvis lejer et stykke mark af naboen, og man selv står for fodring og tilsyn, er det hesteejeren og ikke naboen, der skal registrere hesteholdet.

Du skal oprette dit hestehold via appen 'CHR' eller på Landbrugsindberetning.dk:

Hent CHR-appen i App Store her

Hent CHR-appen i Google Play her

Gå til Landbrugsindberetning.dk her

Se video om oprettelse af hestehold på Landbrugsindberetning.dk her

Sådan registrerer du din hest i CHR-appen

Vi har lavet en folder, der guider dig igennem, hvordan du registrerer hesten i CHR:

Guide til registrering og flytning af heste (pdf)

Se, hvordan du bruger skanningsfunktionen

Åben CHR-appen og følg disse trin for at tilknytte hesten:

 • Log ind på CHR-appen og tryk på fanen ”Hestehold”.
 • Vælg den hestebesætning, som du ønsker at knytte en hest til.
 • Tryk på knappen ”tilknyt hest”.
 • Tryk på knappen ”skan med kamera” – nu bruger du mobilens kamera til at skanne hestens unikke kode eller chipnummer i hestepasset. Når skanneren har fundet nummeret, vil der lyde et bip, og nummeret bliver synligt på skærmen.
 • Tryk på ”søg” for at indlæse hestens oplysninger.

Se videoen, der viser, hvordan du opretter dig.

Brug CHR-appen i stedet for dit hestepas

Når du flytter din hest inden for landets grænser, behøver du i langt de fleste tilfælde ikke længere at have hestens fysiske hestepas med. Det er tilstrækkeligt at have de centrale stamoplysninger i CHR-appen. Vær dog opmærksom på, at arrangører af konkurrencer og lignende kan stille krav om fremvisning af det fysiske pas og dermed dokumentation for vaccination af deltagende heste.

Læs mere om registrering af hestehold i CHR

Du skal registrere alle dine heste i CHR

Du skal registrere alle dine heste. I ​​​​app'en 'CHR' knytter du hestene t​​​il deres opstaldningssted. Det er den ansvarlige for hesteholdet, der skal foretage registreringen. 

Det er kun heste, der står på dit hestehold i mere end 30 dage, som​ du skal knytte til hesteholdet i CHR. Der er dog nogle få undtagelser fra de 30 dage ved særlige aktiviteter, hvor der gælder andre frister: 

 • ​​Registrering efter 90 dages opstaldning:
  • Heste, der deltager i konkurrencer, væddeløb, opvisninger/skuer, træning eller trækdyrsaktiviteter.
  • Hopper, der opstaldes til avl.
 • Ingen registrering i hele avlssæsonen:
  • Hingste, der opstaldes til avl.

Du skal registrere flytninger af heste senest syv dage efter flytningen

Når en hest er oprettet i CHR, skal du efterfølgende registrere dens flytninge​r via app'en 'CHR'. Det er den ansvarlige for det hestehold, hesten flytter til, der har ansvaret for at foretage registreringen i CHR.

Når en hest flytter til dit hestehold, skal den knyttes til dit hestehold i CHR senest syv dage efter flytningen. Det gælder kun, hvis hesten skal opholde sig i dit hestehold i mere end 30 dage. Der gælder dog de samme undtagelser i forbindelse med avls- og konkurrenceaktiviteter som for opstaldning.​

Du skal registre​​​re steder med ridebaner, og steder hvor der holdes​ konkurrencer og væddeløb mv.​

Kravet om registrering gælder også steder, hvor heste opholder sig midlertidigt, som eksempelvis græsningsarealer, dyrskuer, kåringspladser og stævnepladser. Det er netop i ko​​ntakt med andre heste, at smittespredning opstår, og derfor er det vigtigt at have overblik over alle steder, hvor heste har kontakt til hinanden. 

​Der er kun krav om ét registreret hestehold på stedet, så hvis der f.eks. allerede er registreret en rideskole på stedet, skal den tilhørende ridebane ikke også oprettes i CHR. Kravet om registrering gælder også steder uden fysiske faciliteter som f.eks. ringridning, jagt m.m.

Du skal før​e fortegnelser over dit hestehold​

Som ansvarlig for et hestehold skal du føre og vedligeholde fortegnelser over de heste, der befinder sig på stedet. Fortegnelserne skal kunne fremvises til Fødevarestyrelsen ved smitteudbrud eller kontrol, på linje med fremvisning af hestepas. De oplysninger, der allerede fremgår af app'en 'CHR', skal du ikke føre fortegnelser over. 

I dine fortegnelser over flytninger skal følgende oplysninger skrives ned: 

 • Hestens identifikationskode (typisk chipnummer) eller unikke kode (UELN-nr./ registreringsnummer).
 • Dato for flytning.
 • CHR-nr. for hesteholdet som hesten er flyttet til/fra.

En flytning er når hesten opholder sig på et andet hestehold. Fx benytter ridehus/ridebane, er til konkurrence (stævne/væddeløb), kåring, træning, bedækning og lign. Kravene til fortegnelser for flytninger af heste er tilpasset de danske forhold indenfor konkurrencer og daglig træning, se afsnittet om disse steder længere nede i teksten.

Dine fortegnelser kan fx fremgå af en håndskreven liste, et onlinedokument eller en app, du kan selv finde på den løsning der bedst fungerer for dit hestehold. Fortegnelserne skal ajourføres senest 7 dage efter flytningen af hesten. Du skal være opmærksom på, at fortegnelserne skal gemmes i tre år. Fødevarestyrelsen har udarbejdet nogle skabeloner du kan benytte til at føre fortegnelser over flytninger, men der er ikke krav om at du skal bruge disse.

Skabelonen til fortegnelser for heste og hestehold finder du på siden med vejledninger under menuen med heste.

Du finder skabelonerne til brug for heste og hestehold her

Herunder kan du læse om føring af fortegnelser for særlige steder, hvor der opholder sig heste

Hvis du har heste, der opholder sig på din klinik i flere dage i træk i forbindelse med undersøgelser eller behandlinger, skal du lade klinikken registrere i CHR som et dyrehospital for heste. 

Helt overordnet skal man ikke registreres i CHR blot fordi man er dyrlæge og behandler heste. Men hvis hestene opholder sig på klinikken, dvs. opstaldes/overnatter i én eller flere dage i forbindelse med undersøgelse/behandling, skal klinikken registreres som et dyrehospital for heste.

For dyrehospitaler med heste vurderer Fødevarestyrelsen, at kravet om føring af fortegnelser er overholdt i forbindelse med den almindelige føring af journaler over patienterne.

I forbindelse med daglig træning på en ridebane/ridehus, hvor hesten ikke er opstaldet, skal den ansvarlige for ridehuset/ridebanen have en liste med brugernes navne og deres kontaktoplysninger.

Der hvor hesten er opstaldet, skal fortegnelserne kun indeholde oplysning om hvilket ridehus/ridebane hesten ofte benytter, her er ikke nødvendigt at angive dato.

I forbindelse med afholdelse af konkurrencer, dyrskuer og kåringer mv., skal den ansvarlige for begivenheden føre fortegnelse over, hvilke heste der deltager. Dvs. at den ansvarlige for begivenheden, ved forespørgsel fra Fødevarestyrelsen, skal kunne udlevere en liste over de deltagendes hestes unikke koder (UELN-numre), samt dato for deltagelse. Dette er allerede muligt for stævner under Dansk Ride Forbund, Dansk Travsports Centralforbund, Dansk Galop og Dansk Islandshesteforening.

Der hvor hesten er opstaldet, skal fortegnelserne kun indeholde dato for deltagelse og hvilket forbund stævner er afholdt af. Dette er gældende når stævnet er registreret i databasen hos Dansk Rideforbund, Dansk Islandshesteforening, Dansk Travsports Centralforbund eller Dansk Galop.

Ved deltagelse i udenlandske konkurrencer, skal der kun angives dato for hestens deltagelse og landekode for landet hvor konkurrencen er afholdt.

Til føring af fortegnelser for dig, der holder stævner, væddeløb eller har et ridehus, har Fødevarestyrelsen udarbejdet følgende informationsmateriale:

Informationsmateriale til stævner væddeløb og ridebaner mv.pdf

Hvis der er heste, som opholder sig på dit hestehold i forbindelse med træning eller bedækning, skal du først registrere dem i CHR, hvis opholdet overstiger 90 dage. For hingste gælder dette hele avlssæsonen. 

Derfor skal der føres fortegnelser over disse ophold, når de er kortere end 90 dage. Kommer hesten fra udlandet, er det tilstrækkeligt at angive hestens identifikationskode/unikke kode, dato for ankomst/afgang samt landekode for hvor hesten kommer fra/skal til.​​

Langt de fleste oplysninger, der er registreret i CHR om besætninger/dyrehold, er offentligt tilgængelige og vises på CHR hjemmesiden chr.fvst.dk. Det betyder blandt andet, at man kan se adressen for dyreholdet og adressen på ejeren af dyreholdet sammen med andre oplysninger, som fx antal dyr, og om dyreholdet er økologisk.

​​​Hvis du har adressebeskyttelse, dvs. hemmelig adresse, viser vi ikke dit navn og adresse på CHR-hjemmesiden.

Læs mere om adressebeskyttelse (Borger.dk)

Hvis du er registreret med dit personnummer (CPR-nummer) i CHR som ansvarlig for et hestehold, vil det naturligvis ikke fremgå af CHR-hjemmesiden, og vi udleverer under ingen omstændigheder dit personnummer til private aktører. 

Når du tilknytter dine heste til dit hestehold i CHR appen kan du se alle hestens stamoplysninger, som fx chipnummer, UELN nummer og kaldenavn. Men disse oplysninger om hver enkelt hest vises ikke på CHR-hjemmesiden for det enkelte hestehold. Her vises der kun hvor mange heste, der er tilknyttet et hestehold, i form af antal hopper, hingste og vallakker.​

Du modtager et informationsbrev i eBoks, når du du lader dig registrere med et hestehold i CHR. I brevet orienterer vi dig bl.a. om brugen af de registrerede oplysninger i relation til databeskyttelsesforordningen.

Har du brug for hjælp til registreringen i CHR?

Du kan kontakte CHR-afdelingen hos SEGES på 

Mail: CHR-Skejby@seges.dk
Telefon: 70 15 50 15