Identifikation og registrering af heste

Holder du heste, uanset hvor mange heste du holder, skal dit hestehold og de enkelte heste være registreret i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Derudover skal du føre fortegnelser over aktiviteter i dit hestehold.

Hesteejere skal være opmærksom på, at der er regler om identifikation af heste og om hestepas. Det betyder, at alle heste, der er født efter 30. juni 2009, skal mærkes med en chip, have et hestepas og være registreret i Hestedatabasen hos SEGES Heste.

Din hest skal være identificeret senest 12 måneder efter fødsel

Hesten skal være identificeret, inden den forlader fødselsbedriften permanent, og senest når den er 12 måneder gammel. Hestens ejer er ansvarlig for, at hesten er identificeret og har fået et pas.

Heste, der skal udføres til et andet land, skal være identificeret, før de må udføres. I særlige tilfælde kan føl, der er chipmærkede, følge moderen til et andet land, læs nærmere i Kommisionens Gennemførelsesforordning (EU) 2021/963, art. 11, stk. 3, litra b.

Din hest skal mærkes med en chip

Alle heste i Danmark skal mærkes med chip, med mindre de er født før d. 30. juni 2009. 

Heste, som er født før 1. juli 2009, skal ikke chipmærkes, når: 

  • hesten har et brændemærke eller frysemærke med nummer (tal)
  • hesten har et pas udstedt af en officielt anerkendt avlsorganisation eller en organisation, der administrerer konkurrence- og væddeløbsheste, forudsat at der i passet er angivet et signalement af hesten med udfyldt tegning og lever op til de nuværende lovmæssige krav.

Chipmærkningen af hesten skal foretages af dyrlæger eller personer, som har gennemgået et kursus, der er godkendt af Fødevarestyrelsen. Chippen skal indeholde den danske landekode '208' og være godkendt af Fødevarestyrelsen.

Du skal føre fortegnelser for heste og hesteholdet

Du skal som ejer af hesteholdet føre fortegnelser for hesteholdet. Du skal som ejer af den enkelte hest registrere flytninger samt føre fortegnelser for den enkelte hest.

Læs mere om føring af fortegnelser for hesteholdet her

Alle heste skal have hestepas. Passet er din hests identifikationsdokument.

Læs mere om hestepas her

Du skal muligvis registrere dine græsningsarealer i CHR, før du flytter dine dyr ud på græsningsarealet

Der gælder de samme regler for registrering af heste, der går på græs, som gælder for registrering i CHR af alle andre heste.

Du skal oprette en besætning med brugsarten "Sæsonafgræsning med heste"

Der gælder følgende vedr. heste på græsningsarealer:

  • Alle græsningsarealer med heste skal registreres med et CHR-nr. og et hestehold.
  • Alle heste, som skal gå på et græsningsareal i mere end 30 dage, skal ved hjælp af CHR-appen flyttes til græsningsarealets hestehold.
  • Alle flytninger af heste på op til 30 dage til/fra græsningsarealet skal skrives i fortegnelserne for det hestehold, hvor hesten normalt opholder sig.

Der er en grænse på 300 meter for, hvor tæt man kan registrere græsningsarealer ved siden af hinanden. Hvis græsningsarealet ikke er beliggende på en lokalitet med en officiel adresse, skal du kontakte CHR-kontoret hos SEGES for at få oprettet hesteholdet, da du endnu ikke selv kan oprette græsningsarealer via CHR-appen.

Kontaktinformationer til CHR-afdelingen

Når først græsningsarealet er blevet oprettet kan du selv tilknytte de heste, der skal gå på arealet i mere end 30 dage.

Fødevarestyrelsen forventer ikke, at der vil blive opkrævet CHR-gebyr for græsningsarealer, medmindre hestene går på græsningsarealet hele året. I de tilfælde vil der sandsynligvis blive opkrævet gebyr for græsningsarealet, hvis ejeren ikke har andre typer af hestehold registreret i CHR.

Indberetning af ændringer i hestens basisoplysninger

Ejeren af hesten er ansvarlig for indberetning af ændringer i oplysningerne om dyrets chipmærkning, skift fra hingst til vallak ved kastration samt ejerskifte.

Ændringerne skal indberettes ved, at hestepasset indsendes til det organ, der har udstedt hestepasset eller SEGES Heste, hvis hestepasset er udstedt i udlandet. Dog skal ejerskifte ske ved indsendelse af ejercertifikat. Læs mere om dette under 'Ny hest' nedenfor.

Frister for indberetning:

  • Der er en frist på 24 timer for indberetning af ændringer i konsumstatus (det er dyrlægens ansvar).
  • Der er frist på 7 dage for indberetning af ændringer i hestens identifikationsmiddel (f.eks. chip).
  • Der er frist på 7 dage for indberetning af ejerskifte.
  • Der er frist på 7 dage for indberetning af kastration.
  • Der er frist på 14 dage, når hesten dør ved andet end slagtning, det vil sige bliver aflivet eller forsvinder, for indsendelse af pas og ejercertifikat eller registreringsbevis til SEGES Heste.

I forbindelse med ejerskifte er det køberen af hesten, der har ansvaret for indberetningen af ejerskiftet. Derfor er det dig som ny ejer, der skal indberette ændringen, så det bliver registreret i CHR. Vær opmærksom på tidsfristen på 7 dage for indberetning.

Der er forskellig procedure for ejerskifte an på om hesten allerede er i Hestedatabasen eller den kommer fra udlandet. 

Du kan læse om ejerskifte af heste hos SEGES Heste her

Heste købt i udlandet

Hvis du køber en hest i udlandet, og den skal have permanent ophold i Danmark, skal du registrere den i den danske hestedatabase. Det betyder, at passet skal indsendes til et organ, der har ret til at udstede hestepas i Danmark, eller til SEGES Heste. Det udstedende organ skal attestere, at hesten nu er registreret i den danske database ved at stemple i afsnit I, del C. Du skal anmelde hesten, inden 30 dage efter at toldproceduren er afsluttet. Fødevarestyrelsen anbefaler derfor, at pas, der er udstedt før 1. januar 2016, bliver opdateret med afsnit I, del C af det oprindeligt udstedende organ, inden hesten forlader oprindelseslandet. Såfremt hestens pas ikke lever op til kravene i Forordning (EU) 2021/963, vil SEGES Heste udstede et nyt pas til hesten.

Føl

Hvis din hoppe får et føl skal det registreres. Føllet skal have pas inden 12 mdr. efter dets fødselsdato (ansøgningen skal være det pasudstedende organ i hænde senest 10 mdr. efter føllets fødsel). Hvis føllet ​forlader Danmark indenfor de 12 måneder, skal føllet have et pas, inden det forlader hesteholdet. Ejeren af føllet skal sikre, at en chip anbringes samtidig med eller kort før datoen for udfyldelsen af identifikationsformularen, som er påkrævet til ansøgning om udstedelse af hestepasset. Dog gælder der en undtagelse fra det begrænsede tidsinterval for føl på under 6 måneder, når de er chipmærket til certificeringsformål med henblik på ledsagelse af moderen til et midlertidigt ophold i en anden medlemsstat af en varighed på under 30 dage, jf. Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2021/963, art. 11, stk. 3, litra b.

Find relevant vejledning og blanket om CHR til heste herunder

Har du brug for hjælp til registrering af den enkelte hest i CHR?

Du kan kontakte Hesteafdelingen hos SEGES på:

Mail: hestekontoret@seges.dk
Telefon: 87 40 50 00