Registrering af fjerkræhold

Her på siden finder du et overblik over reglerne for registrering af fjerkræhold i Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister (CHR).

Du skal registrere dit fjerkræhold i CHR

Du skal registrere dig med en besætning i CHR, hvis du har høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns, stenhøns, rødhøns eller strudsefugle. Dette gælder også rugerier. Dog er du undtaget fra registreringen i CHR, hvis du har under 100 dyr, og alle tre nedenstående betingelser gør sig gældende:

  1. Du anvender udelukkende æg, kød eller andre produkter i din egen husholdning.
  2. Du har ikke til hensigt at flytte levende dyr, avlsmateriale eller produkter væk fra din besætning. Flytning af levende dyr omfatter også flytning til udstillinger, kapflyvninger, markeder, dyrskuer m.v.
  3. Du modtager og sender ikke levende dyr, avlsmateriale eller produkter fra/til andre lande.

Du finder information om, hvordan du registrerer dit fjerkræhold i CHR her

Som led i registreringen af din besætning skal du oplyse antal dyr. Ved dette forstås det antal dyr, som findes under normale driftsforhold. For visse typer af fjerkræhold er der dele af året, hvor der ikke er dyr tilstede i besætningen. Her skal du oplyse det antal, der vil forekomme, når der rent faktisk er dyr i besætningen.

Du skal registrere dit fjerkræhold i CHR under udbrud af fugleinfluenza

Selvom du eventuelt er undtaget fra registrering af dit fjerkræhold i CHR, jf. ovenstående, skal du altid registrere dit fjerkræhold i CHR, hvis besætningen er placeret i en restriktionszone, der er oprettet i forbindelse med udbrud af fugleinfluenza. Når restriktionszonen ophæves igen, kan du ophøre registreringen af din besætning igen.

Du skal føre fortegnelser over ind- og afgange af dyr i dit fjerkræhold

Du skal notere oplysninger om ind- og afgang af dyr i dit fjerkræhold. Du skal skrive hvorfra og hvortil dyrene er flyttet, med angivelse af besætningsnumre for afsender- og modtagerbesætningen samt dato for flytningen. I nogle tilfælde vil det være naturen, som fuglene flyttes til. I disse tilfælde angiver du beskrivelse af stedet fremfor et besætningsnummer.

Du skal ajourføre fortegnelserne senest syv dage efter flytningen. Du skal opbevare fortegnelserne i mindst tre år efter, at hændelsen fandt sted.

Der er ikke noget krav til præcis, hvordan du skal skrive det ned, men oplysningerne skal stå samlet og være let tilgængelige, hvis Fødevarestyrelsen eller Landbrugsstyrelsen kommer på kontrol i din besætning.