Indførsel, samhandel og eksport af animalske biprodukter til og fra Grønland

Læs om animalsk biproduktvirksomheders indførsel til Grønland, samt samhandel eller eksport fra Grønland.

Samhandel indenfor EU-samhandelsområdet

Læs mere i Fødevarestyrelsens generelle regler om samhandel af animalske biprodukter fra fiskevarer, samt hvilke andre lande der indgår i EU-samhandelsområdet.

Grænsekontrol i Grønland

Læs om indførsel fra tredjelande direkte til Grønland eller via EU-samhandelsområdet

Eksport fra Grønland

Læs om reglerne for eksport af animalske biprodukter fra Grønland til tredjelande eller EU-samhandelsområdet