Dyrlægegerning i Grønland

Dyrlæger, der vil udøve dyrlægegerning i Grønland, skal være dansk autoriseret og registreret i Fødevarestyrelsens Dyrlægeregister. Det er Fødevarestyrelsen, der autoriserer dyrlæger.

Om en person kan autoriseres som dyrlæge i Danmark afhænger af, om vedkommende har taget sin veterinæreksamen i Danmark, i en EU-medlemsstat eller i et tredjeland. Kravene til at opnå autorisation vil variere afhængig af uddannelsessted.

Læs mere om autorisation som dyrlæge

Læs de nærmere regler om udøvelse af dyrlægegerning i Grønland (herunder regler om dyrlægers rettigheder og pligter samt besætningsejeres eller deres repræsentanters anvendelse af receptpligtige lægemidler) i Anordning nr. 525 af 8. juni 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om dyrlægegerning m.v.

Find anordning 525 af 8. juni 2004 på siden om gældende lovstof for Grønland

Udøvelse af dyrlægegerning i Grønland som ikke-dyrlæge

Som led i Grønlands vaccinationsprogram for hunde og katte kan personer ansat ved kommunerne i Grønland eller Naalakkersuisut forestå vaccinationer af hunde og katte, selvom de ikke er uddannet som dyrlæge. Forud for dette skal vedkommende godkendes og registres ved Naalakkersuisut. Ansatte ved sygehusvæsenet i Grønland kan desuden foretage nødbehandlinger af dyr, hvis der ikke er en dyrlæge til rådighed, og det har til formål at afhjælpe unødig lidelse hos dyrene.

Kontakt Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland for yderligere information og vejledning