Til grønlandske virksomheder

Grønlandske huder og skind fra slagtede hovdyr og klovdyr

Denne side omhandler udelukkende eksport af huder og skind, der stammer fra dyr, der er slagtet på et grønlandsk slagteri. Slagteriet skal være autoriseret af Fødevarestyrelsen.

Huder og skind hører under lovgivningen om animalske biprodukter, der ikke er bestemt til konsum (fødevarer).

Generelt om huder og skind

Vær opmærksom på, at Grønland udelukkende er EU-godkendt til huder og skind fra rensdyr eller får/lam.

Afsender af huder og skind er forpligtet til at sikre, at produkterne ikke udgør en risiko for spredning af sygdomme.

EU's importkrav til forsendelser skelner mellem friske kølede produkter og behandlede produkter. Importkravene fremgår af det relevante importcertifikat, herunder eventuelle krav til afsenderbehandling.

Find certifikater i certifikatdatabasen

Under import i Fødevarestyrelsens certifikatdatabase kan du finde:  

  • Kopi af EU's importcertifikat for friske eller kølede huder og skind af hov-/klovdyr
  • Kopi af EU's importcertifikat for behandlede huder og skind af hov-/klovdyr.

Grønland betragtes som et tredjeland, når det omhandler huder og skind fra dyr, der er slagtet på et slagteri. EU's importbetingelser til huder og skind fra tredjelande skal derfor overholdes, når der udføres huder og skind fra Grønland til et EU-medlemsland, f.eks. Danmark. 

Du skal sikre dig fem ting, når du vil sende huder og skind fra Grønland:

  1. Du skal opfylde de relevante afsenderbehandlingsbetingelser, som angivet i EU's importcertifikat.
  2. Huder og skind skal sendes sammen med (være ledsaget af) et sundhedscertifikat underskrevet af Fødevarestyrelsen. På Fødevarestyrelsens certifikatdatabase findes de importcertifikater, der kan anvendes, samt generel vejledning til afsender omkring udfyldelse af certifikater. 
  3. Modtageren/importøren skal være myndighedsregistreret. Læs afsnittet "Godkendt modtager i EU-medlemsland" på denne side.
  4. Produkterne må ikke afsendes fra Grønland, før punkt 1-3 er opfyldt.
  5. Produkterne skal indføres via et grænsekontrolsted i EU. Fra Grønland kan de indføres via grænsekontrolstedet i Århus med skib eller i København med fly. Offentlig kontrol på et grænsekontrolsted er gebyrbelagt.
    Afsender skal forhåndsanmelde indførslen til offentlig kontrol på ankomst grænsekontrolstedet.

Se vejledning om grænsekontrol og forhåndsanmeldelse

Når der sendes huder og skind til et EU-land, skal det sendes til en modtager/importør (virksomhed eller konservator), som er godkendt eller registreret efter EU's forordning om animalske biprodukter. 

Se godkendte virksomheder eller konservatorer i Danmark, andre EU-medlemslande og tredjelande

Huder og skind skal ofte eksporteres med et eksportsundhedscertifikat, hvis de skal eksporteres til lande udenfor EU.

Find certifikaterne i Fødevarestyrelsens certifikatdatabase eller i TRACES.

Find vejledning om eksport af animalske biprodukter til lande udenfor EU

Trofæer af huder og skind

Der gælder særlige regler for udførsel af jagttrofæer bestående af huder og skind fra vilde dyr.

Læs mere om udførsel af trofæer fra Grønland

TRACES NT

I TRACES findes de harmoniserede certifikater, som er forhandlet og udarbejdet af EU-kommissionen.

Information om TRACES

Gå til TRACES

Certifikatdatabasen

Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase indeholder alle offentliggjorte certifikater, forhandlet mellem Danmark, EU og tredjelande, samt information og vejledning til disse.

Information om Certifikatdatabasen

Gå til Certifikatdatabasen