Til grønlandske borgere og virksomheder

Udførsel af uld, qiviut, fjer og fjerdele fra Grønland

Læs om kravene, hvis du vil udføre uld og fjerdele fra Grønland til EU-medlemslande og tredjelande.

Inden afsendelse fra Grønland

Du skal have styr på regler og eventuelle certifikater, inden du sender uld og fjer fra Grønland.

Uld, qiviut, fjer og fjerdele skal ledsages af et handelsdokument, som skal underskrives af afsender. Handelsdokument skal være på engelsk, hvis det ikke sendes til en modtager i Danmark.

Handelsdokumentet skal indeholde følgende oplysninger

 1. Beskrivelse af materialet og oplysninger om oprindelsesdyrearten
 2. Materialets kategori (kategori 3)
 3. Mængden af materialet (vægt og antal stk./pakker/kolli)
 4. Materialets oprindelsessted samt afsendelsessted
 5. Afsenderens navn og adresse
 6. Modtagernes navn, adresse og evt. registreringsnummer på modtagervirksomhed eller -anlæg

Se et eksempel på et handelsdokument til uld, qiviut, fjer og fjerdele (docx)

Vejledning for uld og qiviut

Uld og qiviut kan udføres som afsenderbehandlet uld, der ikke er kartet og kæmmet. Det skal sendes direkte til et anlæg.

Uld og hår til tekstilindustrien skal fremvises på et godkendt grænsekontrolsted, hvor det skal underkastes dokumentkontrol. Det skal være ledsaget af et handelsdokument og en erklæring fra importøren. Offentlig kontrol på et grænsekontrolsted er gebyrbelagt.

Læs krav til afsenderbehandling af uld og qiviut og modtageranlægget - især under afsnittet "Ubehandlet uld og hår fra andre dyr end svin".

Vejledning for fjer og fjerdele (herunder inkl. dun)

Det er ikke tilladt at sende ubehandlede fjer, fjerdele eller dun til EU. 

Fjer og fjerdele skal være afsenderbehandlet og være ledsaget af et handesdokument. Modtager skal være en registreret virksomhed eller et registreret anlæg.

Læs krav til afsenderbehandling af fjer og fjerdele, samt krav som modtager - især under afsnittet "Fjer og fjerdele til teknisk brug".

Der er ikke krav om handelsdokument for:

 • afsenderbehandlede prydfjer
 • afsenderbehandlede fjer, der medbringes af rejsende til privat brug
 • afsenderbehandlede fjer eller dun i forsendelser til privatpersoner til ikke-industrielle formål.

Uld og hår til Canada

Find vejledning og eksportcertifikat i Fødevarestyrelsens certifikatdatabase til følgende typer af grønlandsk uld og hår:

 • Moskusuld (qiviut) til Canada
 • Uld og hår fra får til Canada

Andre lande uden for EU

Fødevarestyrelsen har ingen oplysninger om eventuelle myndighedskrav til grønlandsk uld, qiviut, fjer og fjerdele til andre lande uden for EU. I sådanne tilfælde vil der højst sandsynligt være tale om eksport fra Grønland, og der henvises derfor til vejledning om eksport af animalske biprodukter. Reglerne er de samme som for danske virksomheder.

Læs om eksport af animalske biprodukter

Certifikatdatabasen

Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase indeholder alle offentliggjorte certifikater, forhandlet mellem Danmark, EU og tredjelande, samt information og vejledning til disse.

Information om Certifikatdatabasen

Gå til Certifikatdatabasen