Indførsel og eksport af foder til og fra Grønland

Læs om fodervirksomheders indførsel til Grønland eller eksport fra Grønland.
Bemærk, at Grønland er ikke del af EU-samhandelsområdet på foderområdet, og betragtes derfor som et tredjeland.

Samhandel indenfor EU-samhandelsområdet

Læs mere på Fødevarestyrelsens generelle hjemmeside om samhandel af foder, samt hvilke lande der indgår i EU-samhandelsområdet for foder. 

Indførsel fra tredjelande til Grønland

Du kan på Fødevarestyrelsens generelle hjemmeside læse vejledning om indførsel af foder til Grønland.

Eksport fra Grønland

Læs om reglerne for eksport af foder fra Grønland til tredjelande eller EU-samhandelsområdet