Indførsel og eksport af foder til og fra Grønland

Læs om fodervirksomheders indførsel til Grønland eller eksport fra Grønland.
Bemærk, at Grønland er ikke del af EU-samhandelsområdet på foderområdet, og betragtes derfor som et tredjeland.

Indførsel fra EU-samhandelsområdet til Grønland

Læs mere om reglerne for indførsel af foder fra EU-samhandelsområdet til Grønland. 

Indførsel fra tredjelande til Grønland

Læs vejledning om indførsel af foder til Grønland. Reglerne er de samme som i Danmark.

Eksport fra Grønland

Læs om reglerne for eksport af foder fra Grønland til tredjelande eller EU-samhandelsområdet.