Registrering og godkendelse af grønlandske fodervirksomhed

Når en virksomhed ønsker at eksportere foder fra Grønland skal den være registreret eller godkendt som fodervirksomhed. Her kan du læse mere om at bliver registeret eller godkendt som fodervirksomhed.

Registrering og godkendelse

Virksomheder skal være registreret som fodervirksomheder hos Fødevarestyrelsen, hvis de producerer, forhandler, oplagrer eller transporterer foder, som skal indgå i eksportprodukter. Det gælder også for fiskeri (primærproduktion) til f.eks. tørring eller fremstilling af fiskebaserede produkter, som skal eksporteres som foder

Registrering og godkendelse er med til at sikre, at alt foder er produceret og håndteret af fodervirksomheder, som følger bestemmelser om foderhygiejne og relevante regler i den øvrige foderlovgivning.

Registrerede og godkendte fodervirksomheder må kun forsyne sig med foder eller foderydelser, f.eks. transport af foder, fra andre virksomheder, der også er registreret eller godkendt. 

Regler om registrering og godkendelse findes i kapitel 4, 6 og 7 i Bekendtgørelse for Grønland om fodervirksomheder.

Undtagelser fra krav om registrering

Hvis du kun har med foder til hjemmemarkedet at gøre, skal din virksomhed ikke registreres som fodervirksomhed hos Fødevarestyrelsen. Virksomhederne skal dog efterleve foderregler, der er relevante for dem. Det omfatter bl.a. regler om at sikre sporbarhed af foder, om markedsføring og import af foder til Grønland.

Ændringer og ophør

Når du har væsentlige ændringer i din fodervirksomheds aktiviteter, skal du oplyse (anmelde) dette til Fødevarestyrelsen. Væsentlige ændringer er f.eks.:

  • starte en ny aktivitet
  • ændre en godkendt aktivitet
  • ophøre en aktivitet eller virksomheden
  • ejerskifte
  • nyt navn
  • ny adresse 

Regler om væsentlige ændringer, ejerskifte og ophør findes i kapitel 7 og 8 i Bekendtgørelse for Grønland om fodervirksomheder.

Begreberne er beskrevet i fodervejledningen, som dog henviser til danske regler. Læs mere i fodervejledningens kapitler 88, 89 og 90 her:

88. Væsentlige ændringer i fodervirksomheder efter primærproduktion

89. Ophør af fodervirksomhed m.m. 

90. Ejerskifte

Blanket til fodervirksomheder

Du skal bruge blanketten hvis du vil ansøge om godkendelse, registrering eller melde om væsentlige ændringer. Brug også blanketten til at anmelde andre foderaktiviteter i forbindelse med import og håndtering af animalske biprodukter.

Blanket til registrering og godkendelse af foderaktiviteter i Grønland (pdf)

Foderkontrol og betaling

Fødevarestyrelsen registrerer fodervirksomheder for at kunne udføre kontrol og sikre, at virksomhederne håndterer foder hensigtsmæssigt. Registrering, kontrol, administration mv. er brugerbetalt.

Se mere i bekendtgørelse for Grønland om betaling for kontrol i fødevarevirksomheder, fodervirksomheder og virksomheder, der fremstiller animalske biprodukter (Betalingsbekendtgørelsen), kapitel 3.