Start og drift af fodervirksomhed i Grønland

Når du starter en ny fodervirksomhed, skal du sikre dig at have flere forhold på plads. Det gælder også, hvis du overtager en fodervirksomhed fra en anden ejer (ejerskiftet). Du har selv ansvaret for at overholde foderreglerne, så du er med til at sikre foder- og fødevaresikkerheden.

Du skal bl.a. have styr på følgende: 

  • regler for at sikre sporbarhed
  • regler for anvendelse og markedsføring af foder
  • om din virksomhed skal være registreret eller godkendt, og i givet fald:
    • reglerne for bl.a. udstyr, indretning og drift
    • om du skal anvende HACCP-principperne eller ej
    • om du skal følge særlige regler, f.eks. fordi du håndterer animalske produkter

Du kan læse om hvad foder er, om bestemmelser for registrering, om specifikke virksomhedstyper og om krav til at sikre sporbarhed på de næste sider.

Virksomhedstyper

Læs mere om krav til særlige virksomhedstyper.

Foder

Læs om foder og fodertyper i Grønland

Registrering og godkendelse

Læs om registrering og godkendelse af fodervirksomheder i Grønland