Fodersikkerhed i Grønland

Fodersikkerhed er et begreb, som dækker risici forbundet med bl.a. produktion, handel og anvendelse af foder. Risici kan både være kemiske, biologiske eller fysiske.

Ansvar

Det er fodervirksomhedens ansvar, at fodersikkerheden er i orden. Fodervirksomheden har desuden ansvaret for at trække foder tilbage i tilfælde af, at foderet vurderes eller mistænkes for at være farligt.

Regler om tilbagetrækning af foder findes i kapitel 2 i Bekendtgørelse for Grønland om fodervirksomheder.

Farlighed

Foder må ikke sælges eller gives til dyr, hvis det er farligt. Foder betragtes som farligt, hvis det anses for:

  • at have en negativ indvirkning på menneskers eller dyrs sundhed
  • at gøre en fødevare, der stammer fra dyr, farlig at anvende som fødevare
  • at have en direkte negativ indvirkning på miljø eller på dyrevelfærd

Regler om fodersikkerhed findes i kapitel 2 i Bekendtgørelse for Grønland om markedsføring og anvendelse af foder til Hjemmemarkedet samt i kapitel 2 i Bekendtgørelse for Grønland om markedsføring af foder bestemt til udførsel fra Grønland.

Sædvanlig handelskvalitet

Udover kravene til sikkerhed er det også et krav for markedsføring af foder, at foderet er sundt, ægte, uforfalsket, egnet til formålet og af sædvanlig handelskvalitet.

Selvom et foder vurderes ikke at udgøre en risiko for fodersikkerheden eller at være farligt, så kan det stadig betragtes som af ikke-sædvanlig handelskvalitet. Det kan f.eks. være, hvis foderet er forurenet med afføring fra skadedyr. Det er kun foder af sædvanlig handelskvalitet, der må markedsføres.

Regler om fodersikkerhed og sædvanlig handelskvalitet findes i:

  • Kapitel 2 i Bekendtgørelse for Grønland om markedsføring og anvendelse af foder til hjemmemarkedet
  • Kapitel 2 i Bekendtgørelse for Grønland om markedsføring af foder bestemt til udførsel fra Grønland