Virksomhedstyper i Grønland

Her finder du introduktion til foderregler i specifikke typer af virksomheder. Alle typer fodervirksomheder skal overholde regler for foder.

Nogle virksomheder skal registreres eller godkendes som fodervirksomheder. Det er virksomheder, der på den ene eller anden måde håndterer eller markedsfører foder, der eksporteres fra Grønland. Disse virksomheder skal ud over kravene om registrering eller godkendelse efterleve relevante foderregler og særligt reglerne i kapitel 5 i Bekendtgørelse for Grønland om fodervirksomheder.

Andre virksomheder, der hverken skal registreres eller godkendes som fodervirksomheder, skal efterleve foderregler, der er relevante for dem. Det omfatter bl.a. reglerne om at sikre sporbarhed af foder, om markedsføring og anvendelse af foder til hjemmemarkedet eller om indførsel af foder til Grønland.

Læs om hvilke virksomheder, der skal være registreret eller godkendte

Transportør

Læs mere om transport af foder i Grønland.

Lagervirksomhed

Læs mere om lagervirksomheder med foder i Grønland.