Til grønlandske virksomheder

Indførsel af foder fra EU-samhandelsområdet til Grønland

Grønland er ikke del af EU-samhandelsområdet på foderområdet. Det er dog muligt at indføre foder til Grønland såfremt samhandelsvilkår overholdes. Det er ikke muligt at udføre foder fra Grønland på samhandelsvilkår.

Ved indførsel fra EU-samhandelsområdet skal din virksomhed som minimum være registreret som importør hos Fødevarestyrelsen.

Vejledning om start og drift af grønlandsk fodervirksomhed

Kravene til indførsel fra EU-samhandelsområdet er afhængigt af produktet og hvilket land, der indføres foder fra.

Læse mere om, hvilke samhandelsvilkår der skal overholdes ved indførsel af foder fra EU-samhandelsområdet til Grønland, herunder information om fodertyper, typer af indførsel og eventuelle specifikke samhandelsvilkår for disse.

Læs om samhandelsvilkår for foder

Privat indførsel af foder

Hvis du vil indføre eller udføre foder til privat brug og ikke for at sælge det videre, så læs mere på information via følgende link  

Foder til privat brug

Samhandelsområdet eller tredjeland?

EU-samhandelsområdet består af alle EU-lande og samhandelslande. Grønland og Færøerne er samhandelslande for fiskevarer (eksklusiv foder og visse animalske biprodukter). Andorra, Island, Liechtenstein, Norge, San Marino og Schweiz er samhandelslande for alle animalske fødevarer og andre varer af animalsk oprindelse. Alle lande udenfor EU-samhandels- området betegnes som tredjelande.