Til grønlandske borgere

Foder med på rejsen

Læs om de krav, du skal opfylde, hvis du vil tage foder med på din rejse til eller fra Grønland. Når du tager foder med rejsen, er der tale om en privat indførsel af foder til det land, du rejser til.

Reglerne ved privat indførsel af foder afhænger af fodertypen, samt hvilket land foderet udføres fra og efterfølgende indføres til.

Eksempler på foder med og uden animalsk indhold

I fold ud-menuen nedenfor findes nogle eksempler på de forskellige slags foder omtalt her på siden:

Dette foder skal være 100% vegetabilsk og uden nogen former for animalsk indhold, som for eksempel:

 • Fuglefoder bestående af forskellige korntyper som f.eks. majs, solsikkefrø og så videre
 • Kornblanding til kaniner eller marsvin
 • Roer til fodring af kvæg
 • Ensilage
 • Råt hundefoder (herunder BARF), der er 100% animalsk
 • Foderblandinger som f.eks. dåsefoder eller tørfoder til kæledyr, som indeholder både kødprodukter og vegetabilske produkter
 • Godbidder til hund med f.eks. oksekødssmag, hvor smagsstofferne er animalske/ikke syntetiske
 • Andet foder med indhold af æg, mælk eller fiskeolie, som f.eks. mælkeerstatning 

Privat indførsel til Grønland

Betingelserne ved privat indførsel til Grønland er de samme, som betingelserne for privat indførsel af foder til EU.

Foderet skal bl.a. være bestemt til eget forbrug eller privat anvendelse, og det må således ikke bringes i omsætning eller markedsføres i Grønland.

Læs mere i foldud-menuen.

Privatpersoner kan frit indføre ikke-animalsk foder til Grønland uden mængdebegrænsning.

Du kan som privatperson ikke indføre hø og halm til Grønland; dette kan kun indføres kommercielt.

Læs mere om indførsel af hø og halm fra EU og tredjelande på Fødevarestyrelsen generelle hjemmeside 

Du må som udgangspunkt gerne indføre foder med animalsk indhold fra EU til Grønland til fodring af kæledyr. 

Vær opmærksom på, at Færøerne og Island betragtes som tredjelande, når der er tale om foder (og reglerne for disse lande skal læses nedenfor under Indførsel af foder med animalsk indhold fra tredjelande). 

For at du frit kan indføre produkterne uden tilladelse og mængdebegrænsning, skal det udelukkende være til brug som foder til dine egne kæledyr. Det er en betingelse, at produkterne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejsen eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen. Produkterne kan også modtages som pakker.

Vær opmærksom på udbrud af smitsomme husdyrsygdomme som kan medføre restriktioner på indførsel af foder fra berørte områder eller lande. 

Link til information om udbrud af smitsomme husdyrsygdomme i EU- og samhandelslande på Fødevarestyrelsens generelle hjemmeside

Du kan frit indføre ikke-animalsk foder, hvis kravene nedenfor er opfyldt:

 1. foderet er ikke under importrestriktion/importforbud
  eller
 2. foderet er under importrestriktion, men mængden overstiger ikke den tilladte mængde for privat indførsel.

Du kan læse mere om de forskellige restriktioner på Fødevarestyrelsens lovstofside om foder via dette link.

Foderet skal yderligere opfylde følgende krav:

 1. foderet skal udelukkende bruges til egne kæledyr og er ikke bestemt til videresalg,
  og
 2. foderet indgår i egen bagage i forbindelse med indrejse eller sendes i små forsendelser til privatperson

Obs! Du kan som privatperson ikke indføre hø og halm til Grønland; dette kan kun indføres kommercielt.
Læs mere om indførsel af hø og halm fra EU og tredjelande på Fødevarestyrelsen generelle hjemmeside 

Som udgangspunkt må foder med animalsk indhold ikke indføres fra tredjelande. Dette gælder både foder med indhold af ferskt kød og foder med indhold af kødprodukter. Følgende er dog undtaget: 

Specialfoder til kæledyr: Specialfoder, der er påkrævet af medicinske årsager, kan indføres fra alle tredjelande, hvis der er tale om:

 • foder til det kæledyr, der ledsager passageren
 • færdigpakkede, varemærkebeskyttede varer beregnet til direkte salg til den endelige forbruger 
 • ubrudt emballage, med mindre pakningen er i brug
 • holdbar ved omgivelsestemperatur før åbning

  Hver person må indføre højst 2 kg i alt af disse produkter fra tredjelande.

  Hvis indførslen af specialfoder sker fra Færøerne eller Island, må hver person indføre højst 10 kg i alt af disse produkter til Grønland.

Du skal være opmærksom på, at andre myndigheder også kan have regler i forhold til, hvad man som privat må indføre.

Blandt andet skal du være opmærksom på regler fra

Privat udførsel fra Grønland

Privatpersoner kan frit udføre ikke-animalsk foder til EU uden mængdebegrænsning.

Du kan som privatperson ikke udføre hø og halm fra Grønland; dette kan kun udføres kommercielt. Grønland betragtes som et tredjeland ved udførsel af hø og halm.

Du kan læse mere om regler for indførsel af hø og halm til EU fra tredjelande på Fødevarestyrelsens generelle hjemmeside

Du må som udgangspunkt ikke udføre foder med animalsk indhold til lande i EU. Dette gælder både foder med indhold af ferskt kød og foder med indhold af kødprodukter. Der er dog følgende undtagelse:

Specialfoder til kæledyr: Der må udføres højst 10 kg i alt per person af specialfoder, der er påkrævet af medicinske årsager, hvis der er tale om:

 • foder til det kæledyr, der ledsager passageren
 • færdigpakkede, varemærkebeskyttede varer beregnet til direkte salg til den endelige forbruger 
 • ubrudt emballage, med mindre pakningen er i brug
 • holdbar ved omgivelsestemperatur før åbning

Fødevarestyrelsen har ingen oplysninger om reglerne for privat udførsel af foder fra Grønland til lande uden for EU-samhandelsområdet. Du bør derfor tjekke det pågældende lands myndighedsbestemmelser, evt. via deres ambassade i Danmark eller Danmarks udenlandske repræsentation i landet.

Se oversigt over Danmarks udenlandske repræsentationer (Udenrigsministeriets hjemmeside)

Ved privat udførsel fra Grønland til Danmark eller andre lande indenfor EU-samhandelsområdet, kan andre myndigheder stille krav.

I fold ud menuen-nedenfor findes kontaktinformationer på nogle af de relevante myndigheder i Danmark. 

Toldstyrelsen har regler vedrørende mængden af varer, du må tage med til Danmark fra lande udenfor EU.

Læs mere på Toldstyrelsens hjemmeside - Se hvad du må have med! Rejser uden ​for EU

Landbrugsstyrelsen har re​gler for, hvad du må tage med til Danmark af planter og planteprodukter fra lande uden for EU.

Læs mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside - Importregler for private

Miljøstyrelsen administ​​rerer regler om omsætning af truede arter - dyr og planter - både kommercielt og privat.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside - Handel med truede arter

Læs mere

EU-Kommissionen har lavet en side om privat indførsel (personal imports). På siden findes plakater på forskellige sprog, som beskriver de regler, der gælder for private.

EU-Kommissionens side om personal imports

På borger.dk finder du et samlet overblik over reglerne for at tage mad, planter og souvenirs med hjem fra rejsen.

Hvad må du tage med hjem fra rejsen inden for EU?

Hvad må du tage med hjem fra rejsen uden for EU?

Pas på du ikke indfører smitsomme husdyrsygdomme!

Souvenirs fra rejsen i form af f.eks. fødevarer med animalsk indhold kan udgøre en risiko for dyresundheden. 

Der er strenge regler for, hvad du må tage med hjem fra din rejse i lande uden for EU. Du skal også være opmærksom, hvis du medbringer animalske produkter fra EU-lande, hvor der er udbrud af smitsomme husdyrsygdomme.

Se oversigt over reglerne (pdf)

Privat eller kommerciel?

Hvis du vil indføre eller udføre foder for at sælge det videre, så er det en kommerciel aktivitet, og du skal i så fald være registreret af Fødevarestyrelsen. 

Læs mere om kommerciel indførsel og udførsel

Samhandelsområdet eller tredjeland?

EU-samhandelsområdet består af alle EU-lande og samhandelslande.

Grønland er samhandelsland for fiskevarer, men ikke for foder (heller ikke foder med indhold af fisk).

Færøerne er samhandelsland for fiskevarer, herunder foder afledt af fisk og fiskevarer.

Andorra, Norge, Island, Liechtenstein, San Marino og Schweiz er samhandelslande for alle animalske fødevarer og andre varer af animalsk oprindelse. Alle lande udenfor EU-samhandels- området betegnes som tredjelande.

Se hvilke lande, der er medlem af EU