Til grønlandske borgere

Mad med på rejsen

Her kan du læse om reglerne for, hvad du som privat person må tage med på rejsen til eller fra Grønland. Du kan også læse information om betingelser hvis du ønsker at sende mad til privatpersoner.

Fødevarer fra dyr kan i nogle tilfælde overføre dyresygdomme. For at undgå spredning af smitsomme husdyrsygdomme er der derfor regler for, hvilke fødevarer eller andre varer af animalsk oprindelse, du må tage med på hjemrejsen (indføre) til Grønland. Der er også regler for, hvad du må tage med på udrejsen (udføre) fra Grønland. 

Hvis du vil indføre eller udføre fødevarer med henblik på sælge dem videre (import, eksport eller samhandel), er der tale om kommercielle forhold, som ikke kan foretages af privatpersoner.

Privat indførsel til Grønland

Varerne skal være bestemt til eget brug og må ikke videresælges.

Du kan indføre fødevarer fra EU-samhandelsområdet til privat brug uden tilladelse og uden mængdebegrænsning, hvis du indfører varerne i din egen bagage i forbindelse med din indrejse til Grønland eller i umiddelbar tilknytning med indrejsen.

Dette gælder for fødevarer med:

 • animalsk indhold (f.eks. kød, mælk, fisk eller rejer, samt produkter såsom småkager hvor der indgår animalsk indhold som æg, honning eller smør mv.)
 • ikke-animalsk indhold (f.eks. vegetabilier såsom grøntsager, korn, mel og frugt)

Hvis der er udbrud af smitsomme dyresygdomme, kan der være fastsat restriktioner for den private indførsel af animalske varer. 

Fødevarestyrelsen anbefaler, at du orienterer dig hos veterinærmyndighederne i de enkelte EU- og samhandelslande, da de har den sidste nye information om eventuelle udbrud af dyresygdomme i deres område.

Læs Fødevarestyrelsen aktuelle anbefalinger om privat indførsel af varer fra lande med udbrud af smitsomme husdyrsygdomme

Da der er risiko for at indføre smitsomme husdyrsygdomme via fødevarer, er der strenge regler for, hvad du som privat person må indføre fra tredjelande. Reglerne er derfor de samme for Grønland, Danmark og resten af EU-samhandelsområdet. 

Vær dog opmærksom på, at der ved udbrud af smitsomme dyresygdomme i et tredjeland kan være fastsat restriktioner for indførsel af animalske varer. I disse tilfælde er privat indførsel ikke tilladt.

Produktkategorier

Disse fødevarer må ikke indføres.

Der er dog nogle særlige undtagelser for modermælkserstatninger i pulverform, babymad og special-fødevarer, der er påkrævet af medicinske årsager, som kan indføres fra alle tredjelande, hvis der er tale om:

 • Færdigpakkede, varemærkebeskyttede produkter beregnet til detailsalg, det vil sige produkter som du har købt i en butik, og som ikke er hjemmelavede
 • Produkter i ubrudt emballage, med mindre produktet er taget i brug, det vil sige uåbnet med mindre du har åbnet produktet for f.eks. at made din baby eller selv har indtaget af specialfødevaren.
 • Holdbar ved omgivelsestemperatur før åbning, det vil sige, at der ikke er krav om, at produktet skal opbevares på køl før den er åbnet.

  Hver person må indføre højst 2 kg i alt af disse produkter.

Hver person må indføre højst 20 kg af fisk og fiskevarer eller en hel fisk, også selvom den hele fisk vejer mere end 20 kg.

 • Hver person må indføre højst 2 kg i alt af disse produkter.


  Særligt om langtidsholdbare sammensatte produkter uden kød

  Eksempler på langtidsholdbare sammensatte produkter uden kød, som må indføres i en mængde på højst 2 kg

  •  Sukkervarer (herunder slik), hvid chokolade og andre tilberedte fødevarer uden indhold af kakao og sukkervarer (herunder slik), chokolade og andre tilberedte fødevarer, smørbare produkter og præparater til fremstilling af drikkevarer med indhold af kakao

  • Pasta, nudler og couscous

  • Tilberedte fødevarer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter, tilberedte fødevarer fremstillet af ikke-ristede kornflager eller af blandinger af ikke-ristede kornflager og ristede kornflager eller ekspanderet korn (f.eks. morgenmadscerealier, mysli, granola) og tilberedte fødevarer fremstillet af ris og andre kornarter

  • Brød, kager, tilberedt bagværk, kiks, vafler, tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende ristede produkter samt chips (herunder kartoffelchips)

  • Oliven med fiskefyld

  • Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté

  • Ristet cikorie og andre ristede kaffeerstatninger og ekstrakter, essenser og koncentrater heraf

  • Miso, som indeholder en lille mængde fiskefond, og sojasauce, som indeholder en lille mængde fiskefond

  • Suppefonder og aromaer i pakninger til den endelige forbruger

  • Kosttilskud i pakninger til den endelige forbruger, som indeholder forarbejdede animalske produkter (herunder glucosamin, chondroitin eller chitosan)

  • Likør.

Du kan læse mere om sammensatte produkter på Fødevarestyrelsens hjemmeside (fvst.dk).

Ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer fra tredjelande kan i langt de fleste tilfælde indføres af privatpersoner uden mængdebegrænsninger. 

Nogle vegetabilske fødevarer er omfattet af restriktioner for indførsel til Grønland eller EU-samhandelsområdet, da de kan udgøre en sundhedsrisiko på grund af for højt indhold af f.eks. pesticidrester, naturlige toksiner og salmonella.

Læs mere om Fødevarestyrelsens regler for vegetabilske madvarer, mængdebegrænsninger og restriktioner.

 

Du skal være opmærksom på, at andre myndigheder også kan have regler i forhold til, hvad man som privat må indføre.

Blandt andet skal du være opmærksom på regler fra

Privat udførsel fra Grønland

Varerne skal være bestemt til privat brug og må ikke videresælges.

Produktkategorier

 • Fisk og fiskevarer
  Der kan udføres fisk og fiskevarer frit og uden mængdebegrænsning.

 • Fersk kød og kødprodukter, mælk og mejeriprodukter, sammensatte produkter med indhold af kød- og/eller mejeriprodukter
  Hver person må udføre højst i alt 10 kg af disse produkter.

  Herunder er inkluderet modermælkserstatninger i pulverform, babymad og special-fødevarer, der er påkrævet af medicinske årsager, hvis der er tale om:

  • Færdigpakkede, varemærkebeskyttede produkter beregnet til detailsalg. Det vil sige produkter, som du har købt i en butik, og som ikke er hjemmelavede.
  • Produkter i ubrudt emballage medmindre produktet er taget i brug, det vil sige uåbnet, medmindre du har åbnet produktet for f.eks. at made din baby eller selv har indtaget af specialfødevaren.
  • Holdbar ved omgivelsestemperatur før åbning, det vil sige, at der ikke er krav om, at produktet skal opbevares på køl, før det er åbnet.

 • Andre animalske fødevarer som f.eks. honning, æg og ægprodukter, levende østers og muslinger, frølår, gelatine samt sammensatte produkter uden kød
  Hver person må udføre højst i alt 10 kg af disse produkter. Hvis der er tale om levende muslinger, kan der dog udføres frit og uden mængdebegrænsning.

Eksempler på langtidsholdbare sammensatte produkter uden kød 

 • Sukkervarer (herunder slik), hvid chokolade og andre tilberedte fødevarer uden indhold af kakao og sukkervarer (herunder slik), chokolade og andre tilberedte fødevarer, smørbare produkter og præparater til fremstilling af drikkevarer med indhold af kakao
 • Pasta, nudler og couscous
 • Tilberedte fødevarer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter, tilberedte fødevarer fremstillet af ikke-ristede kornflager eller af blandinger af ikke-ristede kornflager og ristede kornflager eller ekspanderet korn (f.eks. morgenmadscerealier, mysli, granola) og tilberedte fødevarer fremstillet af ris og andre kornarter
 • Brød, kager, tilberedt bagværk, kiks, vafler, tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende ristede produkter samt chips (herunder kartoffelchips)
 • Oliven med fiskefyld
 • Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté
 • Ristet cikorie og andre ristede kaffeerstatninger og ekstrakter, essenser og koncentrater heraf
 • Miso, som indeholder en lille mængde fiskefond, og sojasauce, som indeholder en lille mængde fiskefond
 • Suppefonder og aromaer i pakninger til den endelige forbruger
 • Kosttilskud i pakninger til den endelige forbruger, som indeholder forarbejdede animalske produkter (herunder glucosamin, chondroitin eller chitosan)
 • Likør

Du kan læse mere om sammensatte produkter på Fødevarestyrelsens hjemmeside (fvst.dk).

Vegetabilske fødevarer som f.eks. grøntsager, korn, mel og frugt (Ikke-animalske fødevarer) fra Grønland kan i langt de fleste tilfælde indføres af eller til privatpersoner til EU-samhandelsområdet uden mængdebegrænsninger.

Se om der er særlige krav, hvis du tager bestemte vegetabilske fødevarer ud af Grønland

Der kan på Fødevarestyrelsens certifikatdatabase læses nærmere om reglerne for privatpersoners udførsel, herunder f.eks. mængdebegrænsninger for forsendelser af animalske fødevarer fra Grønland eller Færøerne.

Gå til vejledning om forsendelser til grønlandske eller færøske foreninger i Danmark

Gå til vejledning om forsendelser til grønlandske eller færøske patienthjem i Danmark

Gå til vejledning om grønlandske eller færøske forsendelser der sendes som samsending (samsendingsforsendelser er pakker, der skal opdeles til flere forskellige privat personer i Danmark)

Fødevarestyrelsen har ingen oplysninger om reglerne for privat udførsel af varer fra Grønland til lande uden for EU-samhandelsområdet. Du bør derfor tjekke det pågældende lands myndighedsbestemmelser, evt. via deres ambassade i Danmark eller Danmarks udenlandske repræsentation i landet.

Se oversigt over Danmarks udenlandske repræsentationer (Udenrigsministeriets hjemmeside)

Du skal være opmærksom på, at andre myndigheder også kan have regler i forhold til, hvad man som privat må udføre.

Blandt andet skal du være opmærksom på regler fra

Læs mere

EU-Kommissionen har lavet en side om privat indførsel (personal imports). På siden findes plakater på forskellige sprog, som beskriver de regler, der gælder for private.

EU-Kommissionens side om personal imports

Pas på du ikke indfører smitsomme husdyrsygdomme!

Souvenirs fra rejsen i form af f.eks. fødevarer med animalsk indhold kan udgøre en risiko for dyresundheden. 

Der er strenge regler for, hvad du må tage med hjem fra din rejse i lande uden for EU. Du skal også være opmærksom, hvis du medbringer animalske produkter fra EU-lande, hvor der er udbrud af smitsomme husdyrsygdomme.

Se oversigt over reglerne (pdf)

Privat eller kommerciel?

Hvis du vil indføre eller udføre fødevarer for at sælge dem videre, så er det en kommerciel aktivitet, og du skal være registreret af Fødevarestyrelsen. 

Læs mere om kommerciel indførsel og udførsel

Samhandelsområdet eller tredjeland?

EU-samhandelsområdet består af alle EU-lande og samhandelslande. Grønland og Færøerne er samhandelslande for fiskevarer (eksklusiv foder og visse animalske biprodukter). Andorra, Island, Liechtenstein, Norge, San Marino og Schweiz er samhandelslande for alle animalske fødevarer og andre varer af animalsk oprindelse. Alle lande udenfor EU-samhandels- området betegnes som tredjelande.