Grønlandske virksomheder

Tilsætningsstoffer til fødevarer fremstillet på Grønland

Der er særlige regler for tilsætningsstoffer til fødevarer, der fremstilles i Grønland. Reglerne gælder for virksomheder, der producerer animalske fødevarer til salg i andre lande end Grønland.

Reglerne beskriver, hvilke tilsætningsstoffer og ekstraktionsmidler der er tilladte at bruge og i hvilke mængder. De særlige regler forventes opdateret til foråret 2024. 

Vær opmærksom på, at reglerne ikke gælder for virksomheder, der: 

  • alene producerer fødevarer bestemt til det grønlandske hjemmemarked eller
  • producerer ikke-animalske fødevarer.

Definitioner

Tilsætningsstoffer er en stor gruppe af forskellige stoffer med hver sin teknologiske egenskab.

​Kun godkendte tilsætningsstoffer må bruges i fødevarer. Tilsætningsstoffer godkendes, når der er tilstrækkelige videnskabelige undersøgelser, som viser, at der ikke er sundhedsmæssige betænkeligheder ved at bruge stoffet.

Tilsætningsstoffer må kun bruges i den mængde, der er teknologisk behov for.

Tekniske hjælpestoffer er stoffer, der tilsættes for at opfylde et bestemt teknologisk behov under produktionen af en fødevare, uden at de selv er en fødevare eller en ingrediens. Tekniske hjælpestoffer må altså ikke have en teknologisk funktion i den færdige fødevare, men blot en teknisk funktion under produktionen.

Et ekstraktionsmiddel er et opløsningsmiddel, som bruges i en ekstraktionsproces under forarbejdning af enten:

  • råstoffer
  • fødevarer
  • bestanddele eller ingredienser af fødevarer/råstoffer.

Ekstraktionsmidler fjernes, men de kan resultere i en utilsigtet (men teknisk uundgåelig) forekomst af rester af midlet eller dets omdannelsesprodukter i fødevaren eller fødevareingrediensen.