Hygiejne og indretning af fødevarevirksomhed i Grønland

Få tjek på hygiejne, håndvask, rengøring, og hvordan du bedst muligt indretter din fødevarevirksomhed.

Fødevaresikkerhed og hygiejne

Når man producerer fødevarer i en virksomhed, er det vigtigt at holde en god hygiejne, ​​så fødevarerne ikke udgør en fare for fødevaresikkerheden eller gør forbrugerne syge. Det er fødevarevirksomhedens ansvar at sikre, at der ikke er nogen sundhedsmæssig risiko ved at bruge eller spise fødevarerne.

Regler om hygiejne og drift af fødevarevirksomheder

Alle fødevarevirksomheder, der fremstiller eller forarbejder fødevarer, skal overholde reglerne ​​​om fødevarehygiejne, f.eks. om:

  • Nedkøling og opbevaring af fødevarer på køl og frost
  • Indretning af virksomheden, så krydsforurening undgås og arbejdsgange fungerer godt
  • Rengøring og desinfektion af virksomhed og udstyr
  • Hvordan man undgår at sprede bakterier (krydsforurening)
  • Personlig hygiejne hos medarbejdere
  • Håndtering af affald og bekæmpelse af skadedyr

Læs mere

På siden Hygiejne og indretning af fødevarevirksomhed kan man læse mere om hygiejne og indretning af fødevarevirksomheder. Her ligger også en film, som giver en introduktion til indretning og drift af fødevarevirksomheder. Siden henviser til de danske regler for fødevarevirksomheder.

Gå til siden Hygiejne og indretning af fødevarevirksomhed