Tilbagetrækning af fødevarer i Grønland

En virksomhed skal trække en fødevare tilbage, hvis den ikke overholder kravene til fødevaresikkerhed. Det betyder, at en virksomhed skal tilbagetrække en fødevare, hvis den antager eller har grund til at antage, at en fødevare ikke overholder kravene til fødevaresikkerhed, og fødevaren ikke længere er under virksomhedens umiddelbare kontrol.

Tilbagetrækning er den proces, hvor et produkt f.eks. en fødevare, bliver fjernet fra handelskæden, før det er nået ud til forbrugeren. Tilbagetrækning har til formål at forhindre, at et produkt bliver distribueret, udstillet eller tilbudt til forbrugerne. En tilbagetrækning kan starte i ethvert led i handelskæden og vil omfatte alle de led i handelskæden, som har/har haft varen.

Farlig fødevare

En fødevare betragtes som farlig, hvis den anses for at være enten:

  • Sundhedsskadelig. Det vil sige, at der er risikoen for at skade menneskers sundhed, eksempelvis ved at gøre dem syge på enten kort eller lang sigt, mere eller mindre alvorligt.
  • Uegnet til menneskeføde. Det vil sige uacceptabel som menneskeføde af andre grunde end sundhedsfare, f.eks. fordærv, forrådnelse, indhold af fremmedlegemer o.l., uden at fødevaren vurderes som sundhedsskadelig. Visse fremmedlegemer kan dog være sundhedsskadelige f.eks. glasskår og små, skarpe metalstykker.

Læs mere

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en vejledning om tilbagetrækning og tilbagekaldelse af fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer (FKM). Vejledningen bygger på regler, som er gældende i EU. Du kan læse mere i vejledningen om reglerne og en praktisk guide for tilbagetrækning af fødevarer.

Grønlandske fødevarevirksomheder kan vælge at bruge vejledningen som støtte i deres arbejde med tilbagetrækning.

Gå til Fødevarestyrelsens tilbagetrækningsvejledning