Autorisation og registrering af fødevarevirksomhed i Grønland

En fødevarevirksomhed skal være registreret eller autoriseret hos Fødevarestyrelsen, hvis den vil omsætte fødevarer til EU og tredjelande.

Hvad er en fødevarevirksomhed

En fabrik, der forarbejder eller håndterer fisk eller kød, er en fødevarevirksomhed. Dette gælder uanset om fabrikken ligger i en by eller en bygd. Et lager og en transportør, der kører med fødevarer, er også fødevarevirksomheder.

En fisker og en fanger er fødevarevirksomheder med primærproduktion (primærproducent).

Sådan gør du

Du skal få din fødevarevirksomhed autoriseret eller registreret, inden virksomheden starter. Du skal også give besked, hvis virksomheden ændrer sig, eksempelvis:

  • Ændrer sine aktiviteter eller får nye
  • Bygger om i lokaler eller udvider
  • Skifter ejer
  • Flytter til nye lokaler
  • Lukker – eller dele af den lukker

Registrering, ændringer og ophør skal oplyses på blanketten ”Autorisations- og registreringsblanket for fødevarevirksomheder i Grønland" på virk.dk 

Blanket til autorisation og registrering for fødevarevirksomheder i Grønland

Særligt for primærproducenter

Primærproducenter og fritidsfiskere, som leverer fisk til en virksomhed, som samhandler med EU eller eksporterer til tredjelande, skal være registreret hos Grønlands Fiskerilicenskontor (GFLK).

Gå til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK)