Grønlandske virksomheder

Sporbarhed for fødevarer

En fødevarevirksomhed skal kunne redegøre for og dokumentere, hvem der leverer fødevarer til den, og hvem den sælger til. Det kaldes sporbarhed.

Sporbarhed er vigtigt, hvis der er noget galt med en fødevare, og den skal trækkes tilbage

Sådan sikrer du, at dine varer kan spores 

Du skal som fødevarevirksomhed have etableret et sporbarhedssystem med tilhørende sporbarhedsdokumentation, som gør dig i stand til at kunne foretage en hurtig og effektiv tilbagekaldelse/tilbagetrækning, hvis det bliver nødvendigt.

Du kan læse mere om reglerne om sporbarhed her, da reglerne er de samme for grønlandske virksomheder som for danske virksomheder.

Sådan sikrer du, at dine varer kan spores

Læs mere

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en vejledning om sporbarhed på fødevareområdet. Vejledningen bygger på regler vedrørende sporbarhed, som er gældende i EU.

Grønlandske fødevarevirksomheder kan vælge at bruge vejledningen i deres arbejde med at sikre sporbarhed for deres fødevarer.

Gå til vejledningen om sporbarhed på fødevareområdet