Grønlandske virksomheder

Kontrol af fødevarevirksomheder i Grønland

Læs om kontrollen af grønlandske fødevarevirksomheder med indførsels- eller udførselsaktivitet.

Fødevarevirksomheder har ansvaret for, at fødevarerne er i orden. Fødevarestyrelsen kontrollerer, om virksomhederne overholder reglerne, så færre mennesker bliver syge af maden. Sådan understøtter vi, at forbrugerne og de lande, vi eksporterer til, fortsat kan have en stærk tillid til grønlandske fødevarer.

Fødevare Nordøst og Kødkontrollen er de enheder, der fører kontrol og tilsyn med grønlandske fødevarevirksomheder, som er godkendt til indførsels- eller udførselsaktiviteter.

Typer af kontrol i fødevarevirksomheder

Fødevarestyrelsen kontrollerer fødevarevirksomheder i både Danmark og Grønland på samme måde. Læs om kontrollens virkemidler, og hvordan kontrollen foregår.

Muslingeovervågning i Grønland

Fødevarestyrelsen holder øje med giftige alger og algegifte samt mikrobiologisk forurening i de kystnære farvande i Grønland.

Laboratorieanalyser

Bliv klogere på, hvilke analyser Fødevarestyrelsen udfører på vores laboratorier for både danske og grønlandske fødevarer.

Betaling og afgifter

Find information om Fødevarestyrelsen forskellige kontrolafgifter og -gebyrer.​ Betingelserne gælder både grønlandske og danske virksomheder.