Grønlandske virksomheder

Grønlandsk indførsel, samhandel og eksport

Læs information om fødevarevirksomheders indførsel til Grønland samt samhandel eller eksport fra Grønland.

Samhandel indenfor EU-samhandelsområdet

Læs mere på Fødevarestyrelsens generelle hjemmeside om samhandel af fiskevarer, samt hvilke andre lande der indgår i EU-samhandelsområdet.

Grænsekontrol i Grønland

Læs om indførsel fra tredjelande direkte til Grønland eller via EU-samhandelsområdet

Eksport fra Grønland

Læs om reglerne for eksport af fødevarer fra Grønland til tredjelande eller EU-samhandelsområdet

IUU - Illegalt, Urapporteret og Ureguleret fiskeri

Du kan på Fødevarestyrelsens generelle sider læse mere om IUU.Grønlands specifik information om udstedelse af grønlandske IUU-certifikater kan findes under emnet Eksport fra Grønland.

Primærproduktion af fiskevarer

Få information og vejledning om mulighederne for udførsel af fiskevarer fra fiskere (primærproducenter) til EU eller tredjelande.