Grønlandske virksomheder

Egenkontrol og risikoanalyse

Når du har en fødevarevirksomhed, skal du skal have et system, som sikrer, at dine fødevarer er i orden, og at folk ikke bliver syge af dem. Det system kalder vi egenkontrol. Egenkontrol er virksomhedens værktøj til at kontrollere sig selv.

Du skal som fødevarevirksomhed have et egenkontrolprogram. Dette program skal bestå af en skriftlig risikoanalyse og procedurer, der er tilpasset de fødevareaktiviteter, som du har i din fødevarevirksomhed. Der gælder de samme regler for grønlandske virksomheder som for de danske virksomheder. Du kan derfor læse mere om reglerne, og hvordan du laver en risikoanalyse og et egenkontrolprogram her:

Læs om egenkontrol og risikoanalyse

Dit egenkontrolprogram skal baseres på HACCP-principperne

Dit egenkontrolprogram skal baseres på HACCP-principperne. Ved at bruge ​HACCP-principperne får du overblik over, hvor i din virksomhed der kan være risiko​ for fødevaresikkerheden. En risiko er en fare, som kan opstå i din virksomhed under de forskellige procestrin, hvis du ikke holder processen i styring.

Dit HACCP-baserede egenkontrolprogram skal hjælpe dig med at holde styr på de processer, som har direkte betydning for fødevaresikkerheden i din virksomhed.

Der gælder det samme krav til et HACCP-baserede egenkontrolprogram for grønlandske virksomheder som for de danske virksomheder. Læs mere omkring HACCP-principperne her:

Læs om HACCP-principperne og egenkontrolprogrammer

Gode arbejdsgange er en del af din egenkontrol

Du skal have gode arbejdsgange på områder, der har indirekte betydning for fødevaresikkerheden. De gode arbejdsgange er nødvendige, da de er en grundlæggende forudsætning for virksomhedens HACCP-system. God praksis går under flere betegnelser som Good manufacturing Practice (GMP), Gode arbejdsgange (GAG) eller Prerequisite programmes (PRP).

Der gælder det samme krav til gode arbejdsgange for grønlandske virksomheder som for de danske virksomheder. Du kan derfor læse mere her:

Læs om gode arbejdsgange er en del af din egenkontrol

Sådan fører du skriftlig egenkontrol i din fødevarevirksomhed

Den skriftlige del af egenkontrollen kaldes et egenkontrolprogram. Det skriftlige egenkontrolprogram dækker din virksomheds aktiviteter på de områder, der har direkte og afgørende betydning for fødevaresikkerheden. Egenkontrolprogrammet skal udarbejdes, inden du begynder på dine fødevareaktiviteter, da du skal sikre dig, at der er styr på de steder i din virksomhed, hvor der skal være særlig fokus på fødevaresikkerheden.

Der gælder det samme krav til et skriftligt egenkontrolprogram for grønlandske virksomheder som for de danske virksomheder. Du kan derfor læse mere her:

Læs om, hvordan du fører skriftlig egenkontrol i din fødevarevirksomhed

Risikoanalyse for små engrosvirksomheder

Alle fødevarevirksomheder skal lave en risikoanalyse som led i HACCP-principperne. Det gælder også engrosvirksomheder - det vil sige virksomheder, der sælger til andre virksomheder. Her skal du gennemgå alle de aktiviteter, som du har i din virksomhed og udpege de risici, som er forbundet med dine aktiviteter.

Der gælder det samme krav til et skriftligt egenkontrolprogram for grønlandske virksomheder som for de danske virksomheder. Du kan derfor læse mere her:

Læs om risikoanalyse for små engrosvirksomheder

Brug en branchekode

Brancheorganisationer kan udvikle en branchekode som en støtte til deres medlemmer i forbindelse med deres egenkontrol. En branchekode er målrettet den pågældende branche, og de oftest tilknyttede fødevareaktiviteter. Det vil sige, at branchekoderne indeholder risikoanalyser og procedurer, som virksomhederne derefter kan tilpasse og gøre brug af i deres virksomheder.

Fødevarestyrelsen støtter brugen af branchekoder og brugen af elektronisk egenkontrol, da virksomhederne dermed får hjælp til at få gennemført den nødvendige egenkontrol. Det medvirker til at sikre en højere fødevaresikkerhed.

Brancheorganisationerne kan få deres branchekoder vurderet af Fødevarestyrelsen. Vurderingen er ikke en godkendelse, da det altid er den enkelte organisation, som har ansvaret for, hvad der står i branchekoden, da det er brancheforeningerne der udgiver branchekoderne. Fødevarestyrelsen er ikke bekendt med, at der findes branchekoder målrettet de grønlandske fødevarevirksomheder. Kontakt derfor din brancheforening og hør nærmere.

Læs mere

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en vejledning om egenkontrol for fødevarevirksomheder. Vejledningen bygger på regler vedrørende egenkontrol, som er gældende i EU.

Grønlandske fødevarevirksomheder kan vælge at bruge vejledningen som støtte i deres arbejde med egenkontrol.

Gå til egenkontrolvejledningen