Til grønlandske borgere og virksomheder

Udførsel af prøver fra Grønland til forskning og diagnostik

Få vejledning om prøver af animalske biprodukter og afledte produkter.

Produkterne skal være bestemt til forskning og diagnostiske undersøgelser som led i diagnosticeringsaktiviteter eller analyser til fremme af videnskabelig og teknologisk udvikling som led i undervisnings- eller forskningsaktiviteter.

Tjek fem ting inden afsendelse af prøver

Stedet, som skal modtage prøverne, skal have en gyldig indførselstilladelse. Denne indførselstilladelse skal være udstedt af den kompetente myndighed i modtagerlandet og skal indeholde betingelser for indførsel af prøverne. Reglerne er de samme som for danske virksomheder.

Læs mere om regler og betingelser til dansk modtager af prøver - herunder hvordan der ansøges om indførselstilladelse

Personen eller stedet, som afsender prøverne, skal sikre, at følgende tre forhold er i orden.

1: Forudgående tilladelse

Afsender skal have en gyldig udførselstilladelse. Udførselstilladelse (kopi) skal ledsage de afsendte prøver.

Blanket til ansøgning om udførselstilladelse

Ved ansøgning om udførselstilladelse skal der fremsendes en kopi af modtagers (gyldige) indførselstilladelse samt kopi af evt. tilladelse fra Grønlands Selvstyre.

Indførselstilladelser skal være udstedt af den kompetente myndighed i modtagerlandet.

Hvis prøverne sendes til Fødevarestyrelsen laboratorium, er der ikke krav om indførselstilladelse. Anfør modtagers navn, adresse og navn på kontaktperson/-afdeling. 

2: Handelsdokument

Prøverne skal ledsages af et handelsdokument, som skal underskrives af afsender. Handelsdokumentet skal være på et sprog, der kan læses i modtagerlandet, dvs. engelsk, hvis det ikke bliver sendt til Danmark.

Handelsdokumentet skal indeholde følgende oplysninger:

 • Beskrivelse af materialet og oplysninger om oprindelsesdyrearten,
 • Materialets kategori
 • Mængden af materialet (f.eks. Kg og antal stk./pakker/kolli),
 • Materialets oprindelsessted samt afsendelsessted,
 • Afsenderens navn og adresse, og

Modtagernes navn, adresse og godkendelsesnummer fra indførselstilladelsen.

Se eksempel på et handelsdokument til forskning- og diagnostiske prøver til Danmark (docx)

3: Evt. tilladelse fra Grønlands Selvstyre

Læs mere om dette under afsnittet om regler fra andre myndigheder.

Prøver som indføres via Danmark, og hvor bestemmelsesstedet er i Danmark

 • Prøver er undtaget for kravet om offentlig kontrol på et grænsekontrolsted.
 • Prøverne kan passere Toldstyrelsen blot ved at vise handelsdokument og tilladelserne. Det er importørens ansvar, at betingelserne i tilladelserne overholdes.

Prøver hvor indgangsland (f.eks. Danmark) ikke er bestemmelsesland

 • Prøver er underlagt kravet om offentlig kontrol på et grænsekontrolsted i indgangslandet, og grænsekontrollen skal have forevist handelsdokument samt indførsels- og udførselstilladelse. Offentlig kontrol på et grænsekontrolsted er gebyrbelagt.
 • Forsendelsens ankomst skal forhåndsanmeldes til grænsekontrolstedet i indgangslandet. Hvis indgangslandet er Danmark, kan prøver indføres fra Grønland via grænsekontrolstedet i Ålborg eller Århus (med skib) eller København (med fly). 
  Afsender skal forhåndsanmelde indførslen til grænsekontrollen på ankomststedet. Reglerne er de samme som for danske virksomheder.
  Se vejledning om grænsekontrol og forhåndsanmeldelse

Du skal være opmærksom på, at andre myndigheder også kan have regler i forhold til hvilke prøver, der kan udtages i Grønland.

Der kan f.eks. være krav om grønlandsk forskningstilladelse med dyreværnsmæssige vilkår til prøveudtagning eller betingelser for deling af forskningsresultater med de grønlandske myndigheder eller forskningsinstitutioner.

Der kan også være et grønlandsk ønske om information om selve prøveudtagningens formål, samt hvor og hvornår aktiviteten vil foregå i Grønland.

Vær opmærksom på Grønlands Selvstyre

Du skal være opmærksom på eventuelle ønsker, betingelser og regler fra Grønlands Selvstyre, blandt andet:

 • Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
 • Departement for Fiskeri og Fangst, Veterinær og Fødevaremyndigheden i Grønland. 

Find kontaktinformation på Grønlands Selvstyres hjemmeside

Fødevarestyrelsen har ingen oplysninger om eventuelle myndighedskrav til grønlandske prøver til forskning og diagnostik i lande udenfor EU. I sådanne tilfælde vil der højst sandsynligt være tale om eksport fra Grønland, og der henvises derfor til vejledning om eksport af animalske biprodukter. Reglerne er de samme som for danske virksomheder.

Læs om eksport af animalske biprodukter