Til grønlandske borgere og virksomheder

Prøver fra Grønland til forskning og diagnostik i EU

Du kan på denne side få vejledning om prøver af animalske biprodukter og afledte produkter bestemt til forskning og diagnostike undersøgelser som led i diagnosticeringsaktiviteter eller analyser til fremme af videnskabelig og teknologisk udvikling som led i undervisnings- eller forskningsaktiviteter.

Hvad skal være på plads inden afsendelse af prøver

Personen eller stedet, som afsender prøverne, skal sikre at følgende 3 forhold er i orden:. 

 1. Forudgående tilladelse: 
  Den grønlandske afsender af prøverne skal have en forudgående tilladelse til udførsel af prøverne. Tilladelsen gives af Fødevarestyrelsens kontor for International Handel.
  Det er en betingelse for udarbejdelsen af udførselstilladelsen, at der fremsendes en kopi af modtagers (gyldige) indførselstilladelse. 

  Link til dokument for ansøgning om udførselstilladelse
  (kontaktinformation til kontor for International Handel fremgår af ansøgningsdokumentet). 
   
 2. Handelsdokument: 
  Prøverne skal ledsages af et handelsdokument, som underskrives af afsender. 

  Link til et eksempel på et handelsdokument som kan benyttes til forskning- og diagnostike prøver 

 3. Evt. tilladelse fra Grønlands Selvstyre:
  Læs mere om dette under afsnit om regler fra andre myndigheder på denne side.

Stedet, som skal modtage prøverne, skal have en gyldig indførselstilladelse. Denne indførselstilladelse skal være udstedt af den kompetente myndighed i modtagerlandet og skal indeholde betingelser for indførsel af prøverne.

Læs mere på Fødevarestyrelsens generelle hjemmeside om regler og betingelser til dansk modtager af prøver - herunder hvordan der ansøges om indførselstilladelse.

Du skal være opmærksom på, at andre myndigheder også kan have regler i forhold til hvilke prøver, der kan udtages i Grønland.

Der kan f.eks. være krav om grønlandsk forskningstilladelse med dyreværnsmæssige vilkår til prøveudtagning eller betingelser for deling af forskningsresultater med de grønlandske myndigheder eller forskningsinstitutioner i Grønland. 
Der kan ligeledes være et grønlandsk ønske om information om selve prøveudtagningens formål, samt hvor og hvornår aktiviteten vil foregå i Grønland.

Du skal være opmærksom på eventuelle ønsker, betingelser og regler fra blandt andet:

Fødevarestyrelsen har ingen oplysninger om eventuelle myndighedskrav til grønlandske prøver til forskning og diagnostik i lande udenfor EU. 
I sådanne tilfælde vil der højst sandsynligt være tale om eksport fra Grønland, og der henvises derfor til vejledning om eksport af animalske biprodukter. 

Link til Fødevarestyrelsens hjemmeside hvor der kan læses om eksport af animalske biprodukter