Til grønlandske virksomheder

Grænsekontrol i Grønland

Du kan på denne side læse information om hvilke krav, der er, når der indføres produkter fra tredjelande.

Når der indføres varer fra tredjelande, kan varen være omfattet af et krav om offentlig kontrol på et grænsekontrolsted. Grønland har to godkendte grænsekontrolsteder i henholdsvis Nuuk og Sisimiut.

Fiskevarer, levende toskallede bløddyr (muslinger), pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter (samlet betegnet som fiskevarer) fra tredjelande, som ankommer direkte til Grønland, skal til offentlig kontrol på et grænsekontrolsted i Grønland.

Efter grænsekontrollen er gennemført med tilfredsstillende resultat, kan varen indføres til EU-samhandelsområdet, og den kan derefter frit omsættes inden for hele EU’s samhandelsområde.

Eksempel: Canadiske fabriks- og frysefartøjers landinger af fisk i Grønland skal til offentlig kontrol på et grænsekontrolsted i enten Nuuk eller Sisimiut.

Der kan kun kontrolleres fisk og fiskevarer (fødevarer eller animalske biprodukter) i Grønland. 

Alle andre varer fra tredjelande, der er underlagt krav om offentlig kontrol på et grænsekontrolsted, kan ikke grænsekontrolleres i Grønland. Disse varer skal derfor indføres via et EU-godkendt grænsekontrolsted i et andet land i EU-samhandelsområdet f.eks. Danmark, før de kan indføres i Grønland. Med varer menes produkter (fødevarer, biprodukter og foder) af animalsk oprindelse eller med animalsk indhold samt ikke-animalske produkter omfattet af importrestriktioner.

Eksempler på varer af animalsk oprindelse er kød, hundefoder, fiskemel til foderbrug, mejeriprodukter, æg mv.

Eksempler på ikke-animalske produkter omfattet af importrestriktioner kan f.eks. være figner, hvor der er indført importrestriktion grundet for højt indhold af aflatoksin.

Offentlig kontrol på et grænsekontrolsted er gebyrbelagt.

Læs mere om indførsel og grænsekontrol

Reglerne er de samme som for danske virksomheder.

Læs om indførsel fra tredjelande af fødevarer, der ikke kan grænsekontrolleres i Grønland

Læs om indførsel fra tredjelande af animalske biprodukter, der ikke kan grænsekontrolleres i Grønland

Find information om og kontaktinformation for grænsekontrolsteder i Danmark, Grønland og andre lande

Det er Fødevarestyrelsen, som udfører opgaver forbundet med de grønlandske grænsekontrolsteder i henholdsvis Nuuk og Sisimiut.

Sendinger af fiskevarer, der er omfattet af krav om offentlig kontrol på et grænsekontrolsted, skal anmeldes til kontrol så tidligt som muligt og senest 48 timer inden ankomst. Anmeldelsen skal ske ved at oprette et CHEDP, del I i TRACES samt ved at kontakte det relevante grænsekontrolsted i enten Nuuk eller Sisimiut pr. mail.

Offentlig kontrol på et grænsekontrolsted er gebyrbelagt.

Find information om og kontaktinformation for grænsekontrolsteder i Danmark, Grønland og andre lande

Den 5. april 2014 fik Grønland samhandelsstatus for fiskevarer, levende toskallede bløddyr (muslinger), pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum, samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter (samlet betegnet som fiskevarer). Grønland betragtes derfor som en del af EU-samhandelsområdet for fiskevarer og er en del af EU’s ydre grænser. De grønlandske grænsekontrolsteder er derfor godkendt til at kontrollere de nævnte varer.

Samhandelsområdet eller tredjeland?

EU-samhandelsområdet består af alle EU-lande og samhandelslande. Grønland og Færøerne er samhandelslande for fiskevarer (eksklusiv foder og visse animalske biprodukter). Andorra, Island, Liechtenstein, Norge, San Marino og Schweiz er samhandelslande for alle animalske fødevarer og andre varer af animalsk oprindelse. Alle lande udenfor EU-samhandels- området betegnes som tredjelande.

Hvad er grænsekontrol

Grænsekontrol er kontrol af, at en sending lever op til gældende krav for indførsel.

Kontrol udføres af uddannet personale på et kontrolsted, som er godkendt til formålet.

En grænsekontrol består som hovedregel af: 

  • Dokumentkontrol
  • Identitetskontrol
  • Fysisk kontrol, inkl. prøveudtagning

Sendingen skal passere ét eller flere elementer af kontrollen på tilfredsstillende vis, før sendingen kan indføres til EU-samhandelsområdet.

 Læs generel information om grænsekontrol

TRACES NT

I TRACES findes de harmoniserede certifikater, som er forhandlet og udarbejdet af EU-kommissionen.

Information om TRACES

Gå til TRACES