Fuglegræs (overjordiske dele og rod)

Almindelig fuglegræs

Videnskabeligt na​vn: Stellaria media (L.) Vill.​​

Synonym: Alsine media L

Almindelig fuglegræs tilhører nellikefamilien og er en 10-30 cm høj, enårig urt, som er udbredt i Danmark. Urten kan blomstre med små, fine, hvide blomster det meste af året, når der ikke er frost.

Der er begrænset kendskab til kemiske indholdsstoffer i de overjordiske dele. Planten indeholder saponiner. Bladene indeholder desuden betydelige mængder oxalsyre og nitrat, men indholdet er dog mindre end i fx spinat og rabarber, som er kendt for at have høje indhold.

Derfor vurderes moderat indtagelse af af de overjordiske dele af planten fx i salat, suppe eller kryddersmør at være sundhedsmæssigt uproblematisk.

Dog er der i litteraturen anekdotisk beskrevet, at planten har ført til problemer med mave-tarmkanalen. Der er ikke henvist til konkrete eksempler, men på baggrund af dette bør planten kun indtages i moderate mængder.

Indtag af roden frarådes, da der ikke foreligger kemiske oplysninger om indholdsstoffer eller toksikologiske undersøgelser og der ikke er kendskab til, at den har været spist.

Planten kan forveksles med skovfuglegræs (Stellaria neglecta Weihe) og bleg fuglegræs (Stellaria pallida (Dumort.) Crép). Disse arter er ikke risikovurderede i forbindelse med denne planteliste.