Lægejernurt - overjordiske dele

Lægejernurt

Videnskabeligt navn: Verbena officinalis L.

Lægejernurt tilhører jernurtfamilien og vokser kun sjældent vildt i Danmark, men dyrkes som ha​​veplante.

Lægejernurt er ikke anvendt i Danmark eller andre europæiske lande som almindelig fødevare. Dele af planten anvendes til gengæld som ingrediens i naturlægemidler og til kosttilskud. 

Der er lavet få toksikologiske forsøg med planten, som tyder på, at indholdsstoffer i planten bl.a. kan være forbundet med skadelige effekter på reproduktion og normal fosterudvikling. Der mangler en del viden om koncentrationen af plantens indholdsstoffer i de forskellige ​​dele af planten. Bl.a. kan indholdsstoffet verbascosid ikke vurderes pga. begrænsede studier. 

På grund af den manglede viden om koncentrationen af plantens indholdsstoffer og da det ikke er muligt at angive, hvad der vil være en sikker mængde, anbefaler Fødevarestyrelsen, at​ planten ikke spises som almindelig fødevare.

Der er ikke kendskab til forvekslingsmuligheder.​