Lægeoksetunge - Blade og blomster

Lægeoksetunge

Videnskabeligt navn: Anchusa officinalis L.

Lægeoksetunge tilhører rubladfamilien. Lægeoksetunge er udbredt i Danmark og findes ofte på lyse, sandede steder. Planten blomstrer med blåviolette blomster i juni-juli.

Indtag af planten frarådes, da den er sundhedsmæssig betænkelig. Alle undersøgte plantedele (blad, stængel, rod og frø) indeholder 1,2-umættede pyrrolizidinalkaloider, som bl.a. er kræftfremkaldende og kan skade menneskets arveanlæg (DNA). For stoffer med denne type skadelige effekter, antages det, at der ikke er nogen nedre grænse for den skadelige virkning. Derfor bør planten ikke spises.

Planten kan forveksles med krumhals (Anchusa arvensis L.), som også indeholder pyrrolizidinalkaloider.