Løgkarse - Blomster og blade

Løgkarse

Videnskabeligt navn: Alliaria periolata (M.Bieb.) Cavara & Grande 

Synonym: Sisymbrium alliaria (L.) Scop. 

Løgkarse tilhører korsblomstfamilien og bruges som krydderurt. Løgkarse blomstrer maj-juni, mens bladene er tilgængelige hele året. Bladene indeholder erukasyre og glukosinolater, mens indholdsstofferne i blomsten ikke er kendte. Den type glukosinolater, der er i løgkarse, kan nedbrydes til bl.a. blåsyre, der er giftigt. Den akutte referencedosis for blåsyre for en voksen kan blive overskredet ved et indtag på mere end 13 g friske blade eller godt 2 g for et lille barn. Hvis indtaget af blåsyre ligger under den akutte referencedosis, kan det med sikkerhed siges, at man ikke risikerer at blive dårlig af den indtagne mængde. Løgkarse bør derfor kun bruges i mindre mængder, som fx som krydderurt i maden, særligt hvis maden serveres for børn.

Der er ikke kendskab til forvekslingsmuligheder.