Prikbladet perikon - Blomster og blade

Prikbladet perikon

Videnskabeligt navn: Hypericum perforatum L.

Prikbladet perikon tilhører perikonfamilien. Planten er almindelig i de østlige egne af Danmark, hvor den findes bl.a. i vejkanter. Planten blomstrer fra slutningen af juni til starten af september.

Prikbladet perikon bør ikke indtages som almindelig fødevare.

Planten indeholder naphthodianthroner - herunder hypericin, som er indholdsstoffer, der bl.a. kan forårsage fotosensibilisering. Fotosensibilisering er en tilstand, hvor indtagelse og absorption af indholdsstoffer fra en plante i kombination med sollys forårsager reaktioner i huden, der ligner eksem, solskoldning med rødmen og ødem. Herudover kan planten have en negativ effekt på øjet. Der er undersøgelser, der giver mistanke om at hypericin kan skade øjets linse og dermed være medvirkende årsag til grå stær.

Reagensglasforsøg peger på, at stoffet hypericin under påvirkning af lys, kan forårsage skader på arveanlæg (DNA). Om tilsvarende reaktioner også kan ske i kroppen er uafklaret.

Desuden er indtag af planten forbundet med påvirkning af nogle typer medicin, som betyder at medicinen ikke virker i de normalt anvendte doser. Der er anmeldt bivirkninger i form af træthed, uro, svimmelhed, søvnbesvær og mavesmerter hos patienter, der har indtaget ekstrakter af prikbladet perikon. Særligt frarådes gravide og ammende at spise planten, da rotteforsøg indikerer, at indtag kan forårsage misdannelser hos fosteret og at der er risiko for at skadelige stoffer fra planten kan overføres via mælken.

Indtag af prikbladet perikon frarådes derfor som fødevare, da det er forbundet med alvorlige, sundhedsmæssige betænkeligheder. Særligt rådes gravide og ammende til helt at afholde sig fra ethvert indtag af prikbladet perikon (inkl. som snaps).

Med hensyn til perikonsnaps, så mangler der viden om indholdet af plantens velkendte aktivstoffer i snapsen, hvilket gør en vurdering af risikoen meget usikker. Fødevarestyrelsen kan derfor ikke udelukke, at et hyppigt indtag af snaps med prikbladet perikon kan udgøre en risiko.

Prikbladet perikon kan forveksles med en kantet perikon (Hypericum maculatum Crantz) og vinget perikon (Hypericum tetrapterum Fr.).