Skovmærke - Blade og blomster

Skovmærke

Videnskabeligt navn: Galium odoratum (L.) Scop.

Synonym: Asperula odorata L.

Skovmærke, som også kaldes bukkar, tilhører krapfamilien. Skovmærke findes mange steder i Danmark bl.a. i løvskove, hvor den findes i tætte bestande. Urten blomstrer fra maj-juni.

Skovmærke indeholder aromastoffet kumarin, der kan medføre sundhedsmæssige betænkeligheder ved et indtag på mere end 7 g frisk skovmærke (for en voksen på 70 kg). Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har fastlagt et tolerabelt dagligt indtag (TDI) for kumarin på 0,1 mg/kg legemsvægt pr. dag. Et for højt indtag af kumarin over længere tid kan i værste fald føre til leverskader.

Skovmærke bør derfor kun indtages i små mængder som krydderurt. Kumarin findes også i andre planter såsom kassiakanel, hvorfor man skal være opmærksom på sit samlede indtag af kumarin fra forskellige kilder. På grund af deres lavere legemsvægt kan børn tåle mindre kumarin end voksne.

Der er ikke kendskab til forvekslingsmuligheder.