Sødskærm - Overjordiske dele

Solskærm

Videnskabeligt navn: Myrrhis odorata (L.) Scop.

Sødskærm – også kaldet spansk kørvel - tilhører skærmplantefamilien. Den findes i Danmark bl.a. i løvskove. Planten smager af anis og bliver anvendt som krydderi og smagsgiver til alkoholholdige drikkevarer.

Der er generelt meget få undersøgelser af plantens indholdsstoffer. Plantens æteriske olie indeholder bl.a. methyleugenol i forskellig grad, hvorfor en anvendelse på mere end 12,5 g friske blade eller 1,3 g tørrede blade vil kunne føre til et indtag af dette stof, der vurderes som sundhedsmæssigt betænkeligt. Methyleugenol er klassificeret som muligvis kræftfremkaldende af Verdenssundhedsorganisationen WHO. Der mangler undersøgelser af, om planten ligesom andre planter fra skærmplantefamilien indeholder furokumariner, som kan være sundhedsmæssigt betænkelige.

Hyppig anvendelse eller gentagent indtag af planten i større mængder kan være forbundet med en sundhedsmæssig bekymring. Derfor bør planten kun spises i små mængder som krydderi.

Sødskærm kan forveksles med vild kørvel (Anthriscus sylvestris L. Hoffm.), hvas randfrø (Torilis japonica) (Houtt.) DC.) og den giftige sideskærm (Berula erecta (Huds.) Coville).

Flere arter indenfor skærmplantefamilien er giftige og arterne kan overfladisk ligne hinanden. Ved sankning er det derfor vigtigt at lære arterne at kende for at undgå forgiftninger.