Strandgåsefod - Hele planten

Strandgåsefod

Videnskabeligt navn: Suaeda maritima (L.) Dumort.

Strandgåsefod hører til salturtfamilien. Planten er en salttolerant sukkulent, som er almindelig ved de danske kyster, men urten kan også findes inde i landet.

Der er begrænset viden om planten. Plantens indholdsstoffer er kun undersøgt i en foreløbig undersøgelse, hvor der blev påvist alkaloider, hjerteaktive glykosider, anthraquinonholdige glykosider og tanniner, som alle kan være sundhedsmæssigt betænkelige.

Det vurderes, at strandgåsefod ikke bør spises, da der ikke er tilstrækkelig viden om planten og dens eventuelle giftighed.

Strandgåsefod kan let forveksles med håret tangurt (Bassia hirsuta Kuntze), og kan overfladisk forveksles med almindelig salturt (Salicornia europaea L.).