Strandsennep - Overjordiske dele

Strandsennep

Videnskabeligt navn: Cakile maritima Scop.

Strandsennep hører til korsblomstfamilien og er udbredt i nogle dele af Danmark, hvor den gror på strandbredden. Blade og blomster er i sæson fra juli og ind i efteråret. Der er kendskab til, at skulperne er spist i begrænset omfang som en snack. Skulper, også kaldet frøkapsler, er plantens frugter med frø.

Der er yderst begrænset viden om indholdsstoffer i planten. Blade og frø indeholder glucosinolater og euracasyre. Den Europæiske Fødevareautoritet (EFSA) har fastsat en grænse for indtaget af euracasyre på 7 mg/kg legemsvægt pr. dag. Dette svarer til, at en voksen person på 70 kg kan indtage 100 g strandsennepsblade per dag, før det tolerable daglige indtag af euracasyre overskrides.

Strandsennep kan optage og akkumulere tungmetallet cadmium.

Skulperne kan spises i begrænsede mængder. På grund af det begrænsede kendskab til indholdsstoffer og kendskab til brug af planten, bør resten af plantens overjordiske dele ikke spises.

Der er ikke kendskab til forvekslingsmuligheder.