Vild pastinak - Blomsterskærm

Vild pastinak

videnskabeligt navn: Pastinaca sativa ssp. sylvestris

Beskrivelse

Betegnelsen "vild" pastinak er egentlig ikke en botanisk korrekt betegnelse. Det korrekte danske navn for Pastinaca sativa L. er almindelig pastinak. De vildtvoksende pastinakker og de pastinakker, der dyrkes, er samme art. Dyrkede pastinakker er dog forædlede sorter. Der er ingen undersøgelser af indholdet af de naturlige giftstoffer furokumariner i roden fra vild pastinak, men det er sandsynligt, at indholdet af furokumariner i rødderne af vildtvoksende pastinakker er væsentligt højere end i de dyrkede sorter. ​

Fototoksiske/fotosensibiliserende furokumariner findes både i vilde skærmplanter (eks. bjørneklo) og en række dyrkede fødevareplanter tilhørende Skærmplantefamilien (eks. pastinak, selleri og persille). Indtag af fototoksiske furokumariner over et vist niveau kan i kombination med eksponering for sollys (ultraviolet lys) medføre en risiko for fotosensibilisering af huden og en risiko for udvikling af hudkræft. Størrelsen af risikoen afhænger af en kombination af intensiteten af UV-bestrålingen en person udsættes for samt den indtagne dosis af fototoksiske furokumariner. 

Da indtag af furokumariner i for høje doser kan udgøre en sundhedsmæssig risiko, bør man undgå unødigt høje indtag af furokumariner fra fødevarer. Det mest hensigtsmæssige vil være at holde sig til at indtage rødderne fra de dyrkede sorter, indtil der foreligger dokumentation for, at indholdet i vildtvoksende pastinakkers rødder ikke er markant højere end i de dyrkede, forædlede sorter.

Indholdet af furokumariner i rødderne er også påvirket af andre faktorer såsom, om rødderne er beskadigede, hvordan og hvor længe rødderne opbevares, med hurtig nedfrysning af de friske rødder som den optimale opbevaringsform. En beskadiget rod (rod hvor der er ødelagt plantevæv fra stød, råd og/eller mug) bør kasseres, og man bør ikke blot nøjes med at skære det beskadigede område væk. 

Læs mere om vild pastinak hos Naturstyrelsen.