Almindelig slangehoved (blade og blomster)

Almindelig slangehoved med lilla blomster

Videnskabeligt navn: Echium vulgare L.

Almindelig slangehoved tilhører rubladfamilien, og dens anvendelse som fødevare er ikke kendt i Europa.

Almindelig slangehoved indeholder varierende mængder af 1,2-umættede pyrrolizidinalkaloider afhængigt af den undersøgte plantedel. 1,2-umættede pyrrolizidinalkaloider er kendt for at kunne skade menneskets arveanlæg (DNA) og være kræftfremkaldende. Der er ikke nogen nedre grænse for stoffernes skadelige virkning, og det frarådes derfor at indtage slangehoved, da den er sundhedsmæssig betænkelig.

Der er ikke kendskab til forvekslingsmuligheder.

Da bladene og blomsten fra almindelig slangehoved betragtes som en ny fødevare (novel food), og plantedelene ikke betragtes som sikre til fødevarebrug, er det ikke tilladt at markedsføre bladene og blomsten, med mindre man kan dokumentere, at plantedelene ikke er novel food, og at produktet er sikkert at indtage. Denne dokumentation skal kunne fremvises ved en eventuel kontrol. Alternativt skal bladene og blomsten godkendes som novel food i EU.