Bibernelle (overjordiske dele og rod)

Bibernelle med grønne blomster

Videnskabeligt navn: Sanguisorba minor Scop.
Synonym: Poterium sanguisorba.

Overjordiske dele kan spises i moderate mængder.

Roden bør ikke spises

Bibernelle - også kaldet blodstillende bibernelle - tilhører rosenfamilen og er en 50-70 høj, flerårig urt med karakteristiske runde og røde blomster. Planten vokser kun sjældent vildt i Danmark.

Plantens overjordiske dele er rimelig velundersøgte og giver ikke anledning til sundhedsmæssig bekymring. Dog er mængden af gallussyre, som er et nedbrydningsprodukt af hydrolyserbare tanniner, ikke undersøgt. Hvis det findes i store mængder, og planten spises ofte, kunne det være et sundhedsmæssigt problem. Derfor bør de overjordiske dele kun bruges som fødevare i moderate mængder i f.eks. salat, brød og suppe.

Der findes ikke oplysninger om indholdsstoffer i roden, som derfor ikke bør spises. Der er dog heller ikke kendskab til, at roden bruges som fødevare.

Der er ikke kendskab til forvekslingsmuligheder.

De overjordiske dele af bibernelle er ikke novel food, og plantedelene kan derfor markedsføres uden en forudgående novel food-godkendelse. 

Bemærk, at hvis de overjordiske dele markedsføres som et ekstrakt eller olie, så vil denne markedsføring sandsynligvis være novel food og kræve en novel food-godkendelse inden markedsføring.

Da roden betragtes som en ny fødevare (novel food), er det ikke tilladt at markedsføre roden som fødevare, med mindre man kan forelægge dokumentation for, at roden ikke er novel food, eller at brugen af roden bliver novel food-godkendt i EU.