Kornvalmue (frø)

Kornvalmue

Videnskabeligt navn: Papaver rhoeas L.

Kornvalmue tilhører valmuefamilien og er en vildtvoksende valmueart med smukke, røde blomster. Frugten er en kapsel fyldt med små, sorte frø. Findes ofte langs veje og i brakmarker.

Der foreligger ikke kemiske analyser af indholdsstoffer i frøet eller toksikologiske studier af frøet efter indtag.

Et indtag af kornvalmue på 250-500 gram (plantedel ikke kendt, men nok mest sandsynligt de overjordiske dele) har i Tyrkiet medført en række forgiftningstilfælde, som har krævet hospitalsbehandling. Indtag af frø eller andre plantedele frarådes derfor.

Der er ikke kendskab til forvekslingsmuligheder.

Da frøene af kornvalmue betragtes som en ny fødevare (novel food), og fødevaren ikke betragtes som sikker til fødevarebrug, er det ikke tilladt at markedsføre frøene med mindre, man kan forelægge dokumentation for, at frøene ikke er novel food og kan dokumentere, at produktet er sikkert at indtage. Denne dokumentation skal kunne fremvises ved en eventuel kontrol. Alternativt skal frøene novel food-godkendes i EU.