Lægejernurt (overjordiske dele)

Lægejernurt

Videnskabeligt navn: Verbena officinalis L.

Lægejernurt tilhører jernurtfamilien og vokser kun sjældent vildt i Danmark, men dyrkes som ha​​veplante.

Lægejernurt er ikke anvendt i Danmark eller andre europæiske lande som almindelig fødevare. Dele af planten anvendes til gengæld som ingrediens i naturlægemidler og til kosttilskud.

Der er lavet få toksikologiske forsøg med planten, som tyder på, at indholdsstoffer i planten bl.a. kan være forbundet med skadelige effekter på reproduktion og normal fosterudvikling. Der mangler en del viden om koncentrationen af plantens indholdsstoffer i de forskellige ​​dele af planten. Bl.a. kan indholdsstoffet verbascosid ikke vurderes pga. begrænsede studier. 

På grund af den manglede viden om koncentrationen af plantens indholdsstoffer og da det ikke er muligt at angive, hvad der vil være en sikker mængde, anbefaler Fødevarestyrelsen, at​ planten ikke spises som almindelig fødevare.

Der er ikke kendskab til forvekslingsmuligheder.​

Da de overjordiske dele af lægejernurt betragtes som en ny fødevare (novel food), er det ikke tilladt at markedsføre de overjordiske dele som fødevare med mindre, man kan forelægge dokumenta​tion for, at plantedelene ikke er novel food eller at brugen af plantedelene bliver novel food-godkendt i EU.

​Blomsten er dog ikke novel til brug i kosttilskud. Blomsten kan derfor markedsføres uden en forudgående novel food-godkendelse til brug i kosttilskud i henhold til novel food-reglerne.​