Lægeoksetunge (blade og blomster)

Lægeoksetunge

Videnskabeligt navn: Anchusa officinalis L.

Lægeoksetunge tilhører rubladfamilien. Lægeoksetunge er udbredt i Danmark og findes ofte på lyse, sandede steder. Planten blomstrer med blåviolette blomster i juni-juli.

Indtag af planten frarådes, da den er sundhedsmæssig betænkelig. Alle undersøgte plantedele (blad, stængel, rod og frø) indeholder 1,2-umættede pyrrolizidinalkaloider, som bl.a. er kræftfremkaldende og kan skade menneskets arveanlæg (DNA). For stoffer med denne type skadelige effekter antages det, at der ikke er nogen nedre grænse for den skadelige virkning. Derfor bør planten ikke spises.

Planten kan forveksles med krumhals (Anchusa arvensis L.), som også indeholder pyrrolizidinalkaloider.

Da blade og blomster fra lægeoksetunge betragtes som en ny fødevare (novel food), og plantedelene ikke betragtes som sikre til fødevarebrug, er det ikke tilladt at markedsføre blade og blomster med mindre, man kan forelægge dokumentation for, at plantedelene ikke er novel food og kan dokumentere, at produktet er sikkert at indtage. Denne dokumentation skal kunne fremvises ved en eventuel kontrol. Alternativt skal blade og blomster novel food-godkendes i EU.