Løgkarse (blomster og blade)

Løgkarse

Videnskabeligt navn: Alliaria periolata (M.Bieb.) Cavara & Grande

Synonym: Sisymbrium alliaria (L.) Scop.

Løgkarse tilhører korsblomstfamilien og bruges som krydderurt. Løgkarse blomstrer maj-juni, mens bladene er tilgængelige hele året. Bladene indeholder erukasyre og glukosinolater, mens indholdsstofferne i blomsten ikke er kendte. Den type glukosinolater, der er i løgkarse, kan nedbrydes til bl.a. blåsyre, der er giftigt.

Den akutte referencedosis for blåsyre for en voksen kan blive overskredet ved et indtag på mere end 13 gram friske blade eller godt 2 gram for et lille barn. Hvis indtaget af blåsyre ligger under den akutte referencedosis, kan det med sikkerhed siges, at man ikke risikerer at blive dårlig af den indtagne mængde. Løgkarse bør derfor kun bruges i mindre mængder, som f.eks. som krydderurt i maden, særligt hvis maden serveres for børn.

Der er ikke kendskab til forvekslingsmuligheder.

Blade og blomster fra løgkarse er ikke novel food, og plantedelene kan derfor markedsføres uden en forudgående novel food-godkendelse. Ved markedsføring skal der dog tages hensyn til de sikkerhedsmæssige betænkeligheder, der er ved et for højt indtag af plantedelene.

Bemærk, at hvis plantedelene markedsføres som et ekstrakt eller olie, så vil denne markedsføring sandsynligvis være novel food og kræve en novel food-godkendelse inden markedsføring.