Prikbladet perikon (blomster og blade)

Prikbladet perikon

Videnskabeligt navn: Hypericum perforatum L.

Prikbladet perikon tilhører perikonfamilien. Planten er almindelig i de østlige egne af Danmark, hvor den findes bl.a. i vejkanter. Planten blomstrer fra slutningen af juni til starten af september.

Prikbladet perikon bør ikke indtages som almindelig fødevare.

Planten indeholder naphthodianthroner - herunder hypericin, som er indholdsstoffer, der bl.a. kan forårsage fotosensibilisering. Fotosensibilisering er en tilstand, hvor indtagelse og absorption af indholdsstoffer fra en plante i kombination med sollys forårsager reaktioner i huden, der ligner eksem, solskoldning med rødmen og ødem. Herudover kan planten have en negativ effekt på øjet. Der er undersøgelser, der giver mistanke om, at hypericin kan skade øjets linse og dermed være medvirkende årsag til grå stær.

Desuden er indtag af planten forbundet med påvirkning af arveanlæg (DNA) og interaktion med nogle typer medicin. Det betyder, at medicinen ikke virker i de normalt anvendte doser. Der er anmeldt bivirkninger i form af træthed, uro, svimmelhed, søvnbesvær og mavesmerter hos patienter, der har indtaget ekstrakter af prikbladet perikon. Særligt frarådes gravide og ammende at spise planten, da rotteforsøg indikerer, at indtag kan forårsage misdannelser hos fosteret, og at der er risiko for, at skadelige stoffer fra planten kan overføres via mælken.

Indtag af prikbladet perikon frarådes som fødevare, da det er forbundet med alvorlige, sundhedsmæssige betænkeligheder.

Prikbladet perikon kan forveksles med en kantet perikon (Hypericum maculatum Crantz) og vinget perikon (Hypericum tetrapterum Fr.).

Blade og blomster af prikbladet perikon er ikke novel food, men forbrug er forbundet med sikkerhedsmæssige risici. Fødevarestyrelsen anbefaler derfor af sundhedsmæssige årsager, at blade og blomster ikke bruges i fødevarer. I tilfælde af markedsføring vil styrelsen anmode om dokumentation for, at fødevaren ikke er farlig. Denne dokumentation skal kunne fremvises ved en eventuel kontrol.

Planten anvendes til fremstilling af alkoholiske drikkevarer. Denne anvendelse er reguleret af EU-forordning 1334/2008 og er undtaget fra Fødevarestyrelsens vurdering.