Rød tvetand (overjordiske dele)

Rød tvetand

Videnskabeligt navn: Lamium purpureum L.​

Rød tvetand tilhører læbeblomstfamilien og er en en-årig plante, som er meget almindelig i Danmark, hvor den trives i næringsrig jord. Den blomstrer omkring april til oktober.

Plantens overjordiske dele er kun dårligt undersøgt kemisk, men der er ikke ved disse undersøgelser af forskellige plantedele af rød tvetand påvist indhold af stoffer, som giver anledning til sundhedsmæssig bekymring. Dog kan betydningen af indholdsstoffet verbascosid ikke vurderes pga. begrænsede studier.

Der er ikke rapporteret forgiftninger eller andre negative effekter ved indtagelse af rød tvetand. Da viden om verbascosid i planten og dens effekt på mennesker er begrænset, anbefales det, at planten kun spises i begrænsede mængder f.eks. i suppe eller te.​

Rød tvetand kan forveksles med fliget tvetand (Lamium hybridum Vill.), liden tvetand (Lamium amplexicaule L.) og nyrebladet tvetand (Lamium confertum Fr.) pga. de lignende lilla/purpurrøde blomster.​

De overjordiske dele fra rød tvetand er ikke novel food og plantedelene kan derfor markedsføres til fødevarebrug uden en forudgående novel food godkendelse. Ved markedsføring skal der dog tages hensyn til de sikkerhedsmæssige betænkeligheder, der kan være ved indtag af plantedelene.